Nội dung mới nhất bởi Baron

  1. B

    Q nguyên thần 36

    Mình bị kẹt tại Q NT 36, vào map hoan nguyệt động tìm con boss Ma thị _ Lỗi ở khu vực Tử môn : không tìm được đường đi đến chỗ con boss này, không biết là do đi ko đúng giờ mở cửa hoặc là abcxyz khác, có ai biết đường hỗ trợ với nhé Đi tới đây là hết đường
Top