Nội dung mới nhất bởi quykiemma

  1. Q

    Cách tăng Hoài Quang Ma

    mã hướng đạo của mình :13792
  2. Q

    Cách tăng Hoài Quang Ma

    -Hoài Quang luôn là một class rất HOT kể từ khi mới xuất hiện, bạn nào muốn chơi HQ thì yêu cầu đầu tiên là cần có một đường mạng tốt nhé, đặc biệt là HQ Tiên. Mỗi server , mỗi thời điểm có một cách tăng, cách dùng skill khác nhau tùy vào mức độ ở server đó. Ở Level Chuyển sinh 148 các bạn sẽ có...
Top