Kết quả tìm kiếm

  1. T

    [Xây dựng nhân vật Phá Quân nhập Ma]

    Ở dưới admin đã giới thiệu cơ bản về phái này rồi . Giờ mình sẽ chia sẽ 1 chút về cách lên đồ cũng như những thứ quan trọng cho Phá Quân: -----Thứ nhất : Nguyên Anh -Quan trọng nhất là những dòng : Xuyên giảm sát thương , Bạo kích , Khắc phật . Các bạn sẽ thắc mặc tại sao dùng Khắc Phật thì ở...
Top