Cửu Lê Chuyển Sinh

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
GIỚI THIỆU VỀ CỬU LÊ CHUYỂN SINH

Tiên

Bảng kĩ năng Tạo Hóa

1536634013804.png

Nộ Hát II :
1536634125984.png

Lôi Đình II :
1536634155359.png

Hổ Khiếu II :
1536634428414.png


Chiến Ca II :
1536634457166.png


Bách Liệt II :
1536634484576.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#2
Bảng kĩ năng Thần Thông

1536634535681.png

Loạn Nhận <Huyền> :
1536634561217.png


Xi Hồn <Huyền> :
1536634589132.png


Bát Quăng <Huyền> :
1536634624109.png

Ao Chiến <Huyền> :
1536634658114.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#4
Bảng kĩ năng Thần Thông

1536634942151.png
Loạn Nhận <Sát> :
1536634965328.png


Xi Hồn <Sát> :
1536634991761.png


Bát Quăng <Sát> :
1536635015793.png


Ao Chiến <Sát> :
1536635044235.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#5
Phật

Bảng kĩ năng Tạo Hóa

1536635114036.png
Lí Vĩ II :
1536635139707.png

Phá Kiên II :
1536635172916.png


Phá Sát II :
1536635198652.png


Toái Nhận II:
1536635223480.png


Quắc Thước II :
1536635278520.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#6
Bảng kĩ năng Thần Thông

1536635338751.png

Loạn Nhận <Thiền> :
1536635379240.png


Xi Hồn <Thiền> :
1536635402404.png


Bát Quăng <Thiền> :
1536635426418.png

Ao Chiến <Thiền> :
1536635455567.png
 
Top