[ Giới Thiệu ] Hộ Phù

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
TỔNG QUAN VỀ HỘ PHÙ
1. Giới Thiệu
Hộ Phù là trang bị bổ trợ cho nhân vật, tăng khả năng chống đỡ của nhân vật hoặc gia tăng giới hạn kỹ năng Thiên Thư của nhân vật


abc.jpg


2. Cách kiếm Hộ Phù
Hầu hết các Hộ Phù trong Tru Tiên đều được bán tại NPC Hiên Viên Tổ SưThanh Vân trong mục Trân Phẩm.

a. Hộ Phù Thông Thường
Ở Tag Phẩm 1 trong mục Trân Phẩm ở NPC Hiên Viên Tổ Sư bạn có thể mua được các Hộ Phù có tỉ lệ Giảm Sát Thương 10% và thêm 120 HP,MP.
Hộ Phù này rất tốt với nhân vật Tân Thủ, vì yêu cầu sử dụng chỉ đơn giản ở cấp 60 đồng thời phẩm chất của nó giúp nhân vật của bạn trống đỡ được tốt hơn khi cày cấp độ


1539072582286.png

b. Hộ Phù các Môn Phái
Tag Phẩm 2, Phẩm 4 của Trân Phẩm sẽ có Hộ Phù của các môn phái chủng tộc (Tag Phẩm 2 là của Nhân Tộc, Tag Phẩm 4 là của Thần Tộc)

1539073471444.png


- Ở đây có 2 loại mệnh giá
+ Loại 1 mua bằng 150 Hiên Viên Thông Bảo và 175 Hiên Viên Cổ Tệ
+ Loại 2 mua bằng 200 Hiên Viên Thông Bảo và 250 Hiên Viên Cổ Tệ

Các Hộ Phù này ngoài các thuộc tính cơ bản như HP , MP thì nó còn có một tác dụng rất tốt trong PK : Cộng thêm 1 điểm cho Kỹ Năng Thiên Thư

Ví dụ như hình dưới: Nhân vật Hợp Hoan Phái và Hộ Phù Điện Phóng
Bình thường chỉ có 2 điểm Thiên Thư tối đa ở Trán Phóng nhưng Khi đeo thêm Hộ Phù loại này điểm Thiên Thư là 3.


1539073725110.png


 
Top