[ Giới Thiệu ] Trang Bị Trong Tru Tiên

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
TỔNG QUAN HỆ THỐNG TRANG BỊ TRONG TRU TIÊN

  • 1. Trước Chuyển Sinh
    a. Trang bị thường
    : Các bạn có thể mua Trang Bị Thường tại Hà Dương Thành

1537801927234.png


1537801956119.png

Trang bị được mở bán theo từng mốc cấp độ của bạn
- Trang Bị Thường sử dụng Luyện Khí Phù để cường hóa.
b. Tản Tiên:

- Đồ Tản Tiên thường kiếm được tại các Map có nhiều quái có hiệu ứng – thường thì các quái này hay xuất hiện ở các hang động hoặc Tiên Cảnh.

1537802077611.png

-Trang bị Tản Tiên trên mình kiếm được ở phó bản Lăng Tiêu Thành và , map Côn Luân Tiên Cảnh. Auto ở đấy luôn để kiếm đồ Tản Tiên bán lấy Vàng nhé !

- Côn Luân Tiên Cảnh đi từ Map Côn Luân, bạn chạy ra chỗ mình khoanh đỏ nhé, nên bay phi kiếm đỡ bị quái đánh chết trên đường.


1537802259390.png


- Trang Bị Tản Tiên sử dụng Bổ Thiên Phù để cường hóa
c. Chân Tiên

Đồ Chân Tiên là đồ Danh Vọng Trao Đổi nên phẩm chất tốt hơn Tản Tiên một chút, bạn phải cóThắng Thạch mới đổi được đồ Chân Tiên nhé

Thắng Thạch kiếm được ở các phó bản như : Thập Phương Quyết, Mộng Cảnh Hà Dương, Thần Tài, .. Hồng Mông Thí Luyện. Hoặc làm nhiệm vụ Danh Vọng Môn Phái để nhận Q Hiên Viên Vẫy Gọi

Đổi Trang bị Chân Tiên tại nơi đổi Trang Bị Thường

1537802512904.png


1537802604503.png


1537802649904.png


Đổi Trang Bị Chân Tiên của Thần Tộc tại Thần Vực

1537802825432.png


Đồ Chân Tiên cũng sử dụng Bổ Thiên Phù để cường hóa!
 
Sửa lần cuối:

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#2
2. Sau Chuyển Sinh

a. Trang Bị Khôn

- Trang bị Khôn được đổi bằng Thắng Thạch tại các NPC đổi trang bị của môn phái, tỉ lệ đổi đồ Khôn như sau :

Đồ Khôn cấp 75 đổi bằng 15 Thắng Thạch

Đồ Khôn cấp 90 đổi bằng 35 Thắng Thạch

Đồ Khôn cấp 105 đổi bằng 55 Thắng Thạch

Đồ Khôn cấp 120 đổi bằng 75 Thắng Thạch

Đồ Khôn cấp 135 đổi bằng 150 Thắng Thạch

- Trang bị Khôn của Nhân Tộc đổi tại Hà Dương Thành, chỗ đổi trang bị Thường và trang bị Chân Tiên

1537803177704.png


- Trang bị Khôn của Thần Duệ đổi tại Thần Vực, chỗ đổi trang bị Thường và trang bị Chân Tiên

1537803264722.png


Trang bị Khôn sử dụng Long Hồn Phù để cường hóa
b. Trang bị - Càn

+ Đổi Trang bị Càn

- Trang bị Càn của các Môn Phái được đổi ở 2 nơi :Map Hỗn Độn và NPC Thiên TônThái Thượng

Chân – Áo – Mũ : Đổi tại NPC trang bị các môn phái bên trong Hỗ Độn

Vũ Khí : Đổi tại NPC Thiên Tôn Thái ThượngThanh Vân Môn ()

Tỉ lệ đổi Chân – Áo - Mũ hệ Càn là :

- Chân – Áo – Mũ cấp 120 :

Chân 120 : 180 Liên Thiên Đấu Ngọc

Áo 120 : 240 Liên Thiên Đấu Ngọc

Mũ 120 : 180 Liên Thiên Đấu Ngọc

Chân – Áo – Mũ cấp 135 :

Chân 135: 600 Liên Thiên Đấu Ngọc và 40 Thiên Hoa Long Cân

Áo 135: 1200 Liên Thiên Đấu Ngọc và 120 Thiên Hoa Long Cân

Mũ 135: 600 Liên Thiên Đấu Ngọc và 40 Thiên Hoa Long Cân

- Vào Hỗn Độn bạn hãy đến các NPC Dịch chuyển Thanh Vân ( nếu bạn theo Tiên), Man Hoang (nếu bạn theo Ma), Thiên Âm (nếu bạn theo Phật) => sau đó chọn Tiền Vãng Hỗn Độn

1537803471897.png


Các NPC đổi đồ Càn các môn phái được phân chia xung quanh


1537803613328.png


1537803670082.png


 
Sửa lần cuối:

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#3
c. Trang bị Ly

Đổi trang bị hệ Ly

- Trang bị hệ Ly của tất cả các môn phái, chủng tộc được đổi tại NPC Thái Hư Hoan Cảnh tại Hà Dương Thành (Gần lối lên Tiên Cảnh)

1537803933835.png


1537803972111.png


1537804006447.png

- Số lượng nguyên liệu cần để đổi trang bị hệ Ly

Vũ Khí : 960 Sở Hán Thanh Tiền và 160 Kim Chuyên

Chân : 160 Sở Hán Thanh Tiền và 40 Kim Chuyên

Áo : 480 Sở Hán Thanh Tiền và 80 Kim Chuyên

: 160 Sở Hán Thanh Tiền và 40 Kim Chuyên


d. Trang bị Khảm

Đổi trang bị hệ Khảm

- Các NPC đổi trang bị hệ Khảm của các môn phái ở Hà Dương


1537804155796.png


1537804197019.png


1537804222099.png

- Số lượng nguyên liệu cần để đổi trang bị hệ Khảm là

+ Trang bị khảm cấp 105

Chân : 75 Thiên Không Bảo Châu và 1500 điểm Tiên Cơ

Áo : 200 Thiên Không Bảo Châu và 4500 điểm Tiên Cơ

: 75 Thiên Không Bảo Châu và 1500 điểm Tiên Cơ

+ Trang bị khảm cấp 120

Chân : 150 Thiên Không Bảo Châu và 3000 điểm Tiên Cơ

Áo : 450 Thiên Không Bảo Châu và 9000 điểm Tiên Cơ

: 150 Thiên Không Bảo Châu và 3000 điểm Tiên Cơ

Vũ Khí : 900 Thiên Không Bảo Châu và 18000 điểm Tiên Cơ

+ Trang bị khảm cấp 135

Chân : 400 Thiên Không Bảo Châu và 8000 điểm Tiên Cơ

Áo : 1200 Thiên Không Bảo Châu và 24000 điểm Tiên Cơ

: 400 Thiên Không Bảo Châu và 8000 điểm Tiên Cơ

Vũ Khí : 2400 Thiên Không Bảo Châu và 48000 điểm Tiên Cơ

*Điểm Tiên Cơ chỉ có thể có được nhờ đi Chiến trường hàng ngày tại NPC Chiến Trường Sứ Giả ở Hà Dương

- Nếu thắng trận bạn sẽ nhận được : 120 điểm

- Nếu hòa trận bạn sẽ nhận được : 45 điểm

- Nếu thua trận bạn sẽ nhận được : 15 điểm

- Bạn sẽ có cơ hội may mắn nhận thêm 75 điểm nếu là đệ nhất sát nhân của chiến trường này
 
Top