[Guide] Tất tần tật về Phi thăng - Chuyển sinh (P2) - Tổng hợp sự khác biệt về chỉ số và kỹ năng của Tiền kiếp

PÉO

New member
#1
Hi các tiên hữu. Các bạn đã theo dõi qua phần đầu tiên của mình, tổng hợp về điều kiện và các con đường để CS rồi nhỉ. Giờ đã đến lúc tìm hiểu chuyên sâu về sự khác biệt giữa việc chuyển sinh từ class nào sang class nào trong cùng chủng tộc. Không nói nhiều nữa, chúng ta đi vào nội dung chính luôn.

II. TỔNG HỢP MỐI QUAN HỆ GIỮA TIỀN KIẾP VÀ MÔN PHÁI SAU CHUYỂN SINH
1. Tiền kiếp là gì?
- Tiền kiếp là khái niệm chỉ môn phái mà bạn đã chơi trước chuyển sinh. Ví dụ, khi lập nhân vật là class Thần Hoàng, bạn chuyển sinh sang Liệt Sơn, vậy thì Thần Hoàng được coi là tiền kiếp của bạn.

2. Tai sao tiền kiếp lại là vấn đề đáng chú ý?
- Tru Tiên là một game với khối lượng kiến thức đồ sộ và đa dạng. Mỗi tiền kiếp đều mang tới hiệu quả đặc biệt với nhân vật sau chuyển sinh của bạn, điều này tạo ra tính đa dạng của game. Những hiệu quả đó có thể được chia làm 2 nhóm:
+ Chỉ số: HP, MP, chính xác, né tránh, công kích, phòng ngự và kháng, mỗi tiền kiếp lại được bonus chỉ số khác nhau.
+ Kỹ năng: Khi bạn gia nhập môn phái bất kỳ sau CS, bạn sẽ nhận được 4 kỹ năng đặc biệt của nhân vật đã phi thăng. Tiền kiếp của bạn cũng ảnh hưởng đến đặc hiệu của 4 kỹ năng đó.
2019-04-12 15-20-24.jpg

- Dưới đây, mình sẽ tổng hợp lại tương tác giữa tiền kiếp và kỹ năng thăng thiên. Phần tổng hợp này mình chưa dịch hoàn thiện. Các bạn có thể dịch sơ sơ hoặc dùng google dịch

3. Tổng hợp tương tác giữa kỹ năng chuyển sinh và tiền kiếp
a. Nhân tộc:
QVT
These skills are gained by a character who chooses QVT after Ascending.
Long tiếu
QVT -> QVT
Stagnation: Trong 15 giây, giảm giới hạn máu tối đa của mục tiêu 6000.
HHP -> QVT
Depression: Tăng sát thương nhận vào của mục tiêu 15% trong 12 giây.
TVM -> QVT
Lower Speed: Giảm tốc 25% trong 30 giây.
TAT -> QVT
Power of TAT: Người thi triển miễn dịch Hôn mê trong 12 giây.
QD -> QVT
Dark Shadow: Giảm KNCX mục tiêu 25, trong 16 giây.
PHC -> QVT
Reversal: Xóa 1 buff có lợi, ngăn cản mục tiêu nhận buff có lợi 15 giây.


Nại hà
QVT -> QVT
Counterguard: Tăng the targets Defense by 1-999 for 60 giây
HHP -> QVT
Adoration: Increase người thi triển's Công kích equal to 33% trung bình Kháng tính for 16 giây.
TVM -> QVT
Reduction: Increase người thi triển Kỹ năng né by 25 for 16 giây.
TAT -> QVT
Nirvana: Removes the Hồi chiêus of Infatuation, Nascent Raja, and Perpetual Loneliness
QD -> QVT
Ghost Curse: Increase người thi triển's skill damage by 10% for 16 giây.
PHC -> QVT
Flame Sky: Tăng Kỹ năng trúng by 15 for 60 giây.


Cửu biến
QVT -> QVT
Tesa: Giảm target's MP with each attack by 20% of Defense; if target does not have enough MP, then HP is decreased.
HHP -> QVT
Bone Corrosion: Each strike remove MP from target equal to 8% of target's max MP.
TVM -> QVT
Malediction: Each strike has 15% cơ hội to Định thân target for 2 giây.
TAT -> QVT
Blooming: Heals the người thi triển 3 times the người thi triển's Defense.
QD -> QVT
Spectre Ghost: Each strike has 10% cơ hội to reduce target's crit damage by 100% for 16 giây.
PHC -> QVT
Insane Charm: For 16 giây, clears the target's Mê hoặc Kháng tính.


Không phản
QVT -> QVT
QVT Song: Prevents the target from casting skills for 6 giây.
HHP -> QVT
Sorrow Forgotten: This skill has 5% extra crit rate and harder to evade.
TVM -> QVT
Transfixion: When MP is higher than 75%, deal additional 20% damage.
TAT -> QVT
Cause and Effect: For 20 giây, reduces all Kháng tínhs of the target by 15%
QD -> QVT
Soul Biter: Each strike has 25% cơ hội to cause target fast for 8 giây.
PHC -> QVT
Condemnation: 30 giây later, the target receives damage equal to 375% of target's Max Attack. ???

HHP
Constant Worry
QVT -> HHP
Stagnation: Reduce target max hp by 4000, last for 15 giây.
HHP -> HHP
Depression: Tăng target's damage taken by 15% for 12 giây.
TVM -> HHP
Lower MPeed: Slow target by 50% for 15 giây.
TAT -> HHP
Power of TAT: Makes target Hôn mê for 6 sec, ignoring Kháng tính
QD -> HHP
Dark Shadow: Reduce target's Kỹ năng trúng by 25, last for 16 giây.
PHC -> HHP
Reversal: Removes 1 buff on the target and causes the target to be unable to receive buffs for 15 giây.


Late Autumn
QVT -> HHP
Counterguard: Remove two negative status from người thi triển.
HHP -> HHP
Adoration: For 16 giây, Tăng target's Công kích by 33% of the sum of all Kháng tínhs.
TVM -> HHP
Reduction: Người thi triển's Kỹ năng né increase by 25 for 16 giây.
TAT -> HHP
Nirvana: Resets Hồi chiêus of Mist, Loves Yearning, and MPrings Sentiment
QD -> HHP
Ghost Curse: Người thi triển's skill damage increase by 10% for 16 giây.
PHC -> HHP
Tăng the người thi triển's Kỹ năng trúng by 15 for 60 giây.


Farewells
QVT -> HHP
QVT Song: Người thi triển immune to Mê hoặc and Hôn mê effect for 12 giây.
HHP -> HHP
Bone Corrosion: Drains 50% of targets Max MP
TVM -> HHP
Transfixion: When MP is higher than 75%, this skill deal additional damage equal to 20% of người thi triển's Công kích.
TAT -> HHP
Blooming: Heals the người thi triển for 3 times the người thi triển's defnece
QD -> HHP
Soul Biter: 50% to fast target for 8 giây.
PHC -> HHP
Mê hoặc Toxin: Removes the target's Mê hoặc Kháng tính for 16 giây.


Memory's Standstill
QVT -> HHP
Tesa: Reduce target's defense by 15% for 12 giây.
HHP -> HHP
Sorrow Forgotten: Adds an additional 8% Critstrike and makes attacks very hard to evade.
TVM -> HHP
Malediction: Cause target unable to move for 6 giây.
TAT -> HHP
Cause and Effect: For 20 giây, reduces all of the target's Kháng tínhs by 15%
QD -> HHP
Spectre Ghost: 75% cơ hội to reduce target's crit damage by 100% for 16 giây.
PHC -> HHP
Condemnation: 30 giây later, the target gets damaged equal to 375% of target's Max Attack.

TVM
Bát hoang chân hỏa
QVT -> TVM
Stagnation: Giảm target's max HP by 5000 for 15 giây.
HHP -> TVM
Depression: Tăng target's damage taken by 15% for 12 giây.
TVM -> TVM
Lower MPeed: Slows the target by 50%, Lasts 15 giây.
TAT -> TVM
Power of TAT: Makes Target Hôn mê for 6 giây ignores Kháng tính.
QD -> TVM
Dark Shadow: Reduce target's Kỹ năng trúng by 25, last for 16 giây.
PHC -> TVM
Reversal: Removes 1 buff from the target and makes the target unable to receive buffs. Lasts for 15 giây.


Huyền quang thánh thiên
QVT -> TVM
Counterguurd: Tăng the damage reduction rate by 33%.
HHP -> TVM
Adoration: For 16 giây, Tăng target's Công kích by 33% of the sum of all resistences.
TVM -> TVM
Reduction: Kỹ năng né is increased by 25 for 16 giây.
TAT -> TVM
Nirvana: resets the Hồi chiêu of Faithful Defender, Airshield and Nameless Way
QD -> TVM
Ghost Curse: Increase người thi triển's skill damage by 10% for 16 giây.
PHC -> TVM
Flame Sky: For 30 giây, Tăng the người thi triển's Kỹ năng trúng by 16.


Thái âm băng chú
QVT -> TVM
QVT Song: Tăng the thời gian tác dụng of Lunar Ice by 50%.
HHP -> TVM
Bone Corrosion: Tăng the thời gian tác dụng of Lunar Ice by 50%.
TVM -> TVM
Transfixion: When MP is higher then 75%, Adds 20% Công kích to the người thi triển.
TAT -> TVM
Blooming: Heals the người thi triển for 3 times the người thi triểns defence
QD -> TVM
Soul Biter: 50% cơ hội to fast target for 8 giây.
PHC -> TVM
Mê hoặc Toxin: In 16 giây, removes the target's Mê hoặc Kháng tính.


Blizzard of Thunder
QVT -> TVM
Tesa: For 12 giây, reduces target's Defense by 15%.
HHP -> TVM
Sorrow Forgotten: Adds an additional 8% Critstrike and makes attack very hard to evade.
TVM -> TVM
Malediction: Prevents the target from moving for 6 giây.
TAT -> TVM
Cause and Effect: For 20 giây reduces all Kháng tínhs of the target by 15%
QD -> TVM
Spectre Ghost: 75% cơ hội to reduce target's crit damage by 150% for 16 giây.
PHC -> TVM
Condemnation: 30 giây later, the target gets a damage equal to 375% of the target's Max Attack.
 

PÉO

New member
#2
TAT
Monastic GLS
QVT -> TAT
Stagnation: Increase thời gian tác dụng by 100%
HHP -> TAT
Depression: Increase target's damage taken by 15%, last for 12 giây.
TVM -> TAT
Lower MPeed: Slow target by 50%, last for 15 giây.
TAT -> TAT
Power of TAT: Makes target Hôn mê for 6 giây, ignored Kháng tính.
QD -> TAT
Dark Shadow: Reduce target's Kỹ năng trúng by 25, last for 16 giây.
PHC -> TAT
Reversal: Removes 1 buff from the targets and makes them unable to receive buffs for 15 giây.


Beyond Heaven
QVT -> TAT
Bá: Thời gian tăng hiệu ứng phòng thủ tăng thêm 1-12s.
HHP -> TAT
Diệu: Tăng sức tấn công của người thi triển bằng 33% kháng trung bình trong 16 giây.
TVM -> TAT
Huyền: Tăng khả năng trốn tránh kỹ năng của người thi triển thêm 25 cho 16 Lọ.
TAT -> TAT
Thiền: Đặt lại những câu chiêu của Kinh thánh Lòng thương xót, Kinh điển của trái tim và Trí tuệ Fawin.
QD -> TAT
Quỷ: Tăng 10% sát thương kỹ năng của người thi triển trong 16 trận.
PHC -> TAT
Phần: Trong 60s, tăng 15 chính xác kỹ năng của người chơi.


Samsara Dream
QVT -> TAT
QVT Song: Have cơ hội to cause extreme negative status on target.
HHP -> TAT
Bone Corrosion: Remove target's MP equal to 50% of target's max MP.
TVM -> TAT
Transfixion: When MP is higher than 75%, deal additional damage equal to 20% of người thi triển's Công kích.
TAT -> TAT
Blooming: Heals the người thi triển for 3 times the người thi triển's Defense.
QD -> TAT
Soul Biter: 50% cơ hội to fast target for 8 giây.
PHC -> TAT
Mê hoặc Toxin: In 16 giây, removes the target's Mê hoặc Kháng tính.


Sacrificial Wish
QVT -> TAT
Tesa: Reduce target's defense by 15% for 12 giây.
HHP -> TAT
Sorrow Forgotten: This skill has extra 8% crit rate and harder to evade.
TVM -> TAT
Malediction: Cause target unable to move for 6 giây.
TAT -> TAT
Cause and Effect: For 20 giây, reduces all Kháng tínhs of the target by 15%,.
QD -> TAT
Spectre Ghost: 75% cơ hội to reduce target's crit damage by 100% for 16 giây.
PHC -> TAT
Condemnation: 30 giây later, the targets receives damage equal to 375% of target's Max Attack.

QD
Thwart Demon
QVT -> QD
Stagnation: Reduces target's Max HP by 4500 for 15 giây.
HHP -> QD
Depression: Tăng target's damage taken by 15% for 12 giây.
TVM -> QD
Lower Down: Slows the target by 50% for 15 giây.
TAT -> QD
Power of TAT: Makes target Hôn mê for 6 giây, ignoring Kháng tính
QD -> QD
Dark Shadow: Reduces target's Kỹ năng trúng by 25 for 16 giây.
PHC -> QD
Removes 1 buff from the target and makes it unable to receive buffs for 15 giây.


Sa khải
QVT -> QD
Counterguard: Defense Increase effect is doubled.
HHP -> QD
Adoration: For 16 giây, Tăng target's Công kích by 33% of the sum of all Kháng tínhs
TVM -> QD
Feedback: For 32 giây, regenerated MP equal to current amount.
TAT -> QD
Nirvana: Removes the cool downs of Nimble MP, Bloodstained Mood and Ghostly Domain
QD -> QD
Ghost Curse: For 16 giây, Tăng người thi triển's Skill Damage by 10%.
PHC -> QD
For 60 giây, Tăng the người thi triển's Kỹ năng trúng by 15.


Phá nhẫn
QVT -> QD
QVT Song: Prevents the target from using any skill for 8 giây.
HHP -> QD
Bone Corrosion: Drains 50% of target's max MP.
TVM -> QD
Penetration: When người thi triển's MP is higher than 75%, adds 20% to Công kích.
TAT -> QD
Blooming: *Heals the người thi triển for 3 times the người thi triểns defense
QD -> QD
Soul Biter: 50% cơ hội to make target fast for 8 giây.
PHC -> QD
Mê hoặc Toxin: In 16 giây, removes the target's Mê hoặc Kháng tính


Secluded Beating
QVT -> QD
Tesa: For 12 giây, Giảm target's Defense by 15%.
HHP -> QD
Sorrow Forgotten: Adds an additional 8% critstrike and makes attacks very hard to evade.
TVM -> QD
Malediction: Makes target unable to move for 6 giây.
TAT -> QD
Cause and Effect: For 20 giây, reduces all Kháng tínhs of the target by 15%
QD -> QD
Spectre Ghost: 75% cơ hội to make target, for 16 giây, reduce CritStrike damage by 100%.
PHC -> QD
Condemnation: 30 giây later, the target gets damage equal to 375% of target's max attack.

PHC
Mortal Hatred
QVT -> PHC
Stagnation: Giảm the target's Max HP by 5000 for 15 giây.
HHP -> PHC
Depression: Tăng damage done to the target by 15% for 15 giây.
TVM -> PHC
Sloth: Slows the target by 50%. Lasts 15 giây
TAT -> PHC
Power of TAT: Makes target Hôn mê for 6 giây, ignoring Kháng tính
QD -> PHC
Dark Shadow: Decrease the targets Skill Accuract by 25 for 16 giây.
PHC -> PHC
Reversal: Makes the target unable to receive buffs. Lasts for 15 giây.


National Adversity
QVT -> PHC
Make the target unable to cast in 6 giây.
HHP -> PHC
Reduces the target's Max MP by 50%
TVM -> PHC
Định thâns the targets for 6 giây
TAT -> PHC
Heals người thi triển instantly, the effect equals to 3 times the người thi triển's defense
QD -> PHC
Has a 50% cơ hội to prevent the target from using potions for 8 giây.
PHC -> PHC
For 16 giây, removes the target's Mê hoặc Kháng tính.


Cruel Destiny
QVT -> PHC
In 12 giây, reduces the target's Defense by 15%
HHP -> PHC
Adds a bonus to Critstrike Rate by 8%.
TVM -> PHC
When the người thi triển's MP is higher then 75%, deals bonus damage equal to 30% of the người thi triển's Attack
TAT -> PHC
In 20 giây reduce all the target's Kháng tínhs by 15%
QD -> PHC
Has a 75% cơ hội, in 16 giây to reduce the target's Critstrike Damage by 150%.
PHC -> PHC
30 giây later, the target will receive damage equal to 375% of target's Max damage.


Ghost Sense
Chúc phúc/Quần thể
Tiêu haos 1200 MP
Blesses nearby friendly targets within 20m. In 60 giây, their attacks have a 10% cơ hội to activate the following effects:
Hồi chiêu 360 giây
Flowing MP: Reduces the target's current HP by 20%
Soul Absorb: Removes the target's buff by 1
QVT -> PHC
Counterguard: Tăng the damage reduction rate by 33%. Lasts 30 giây
HHP -> PHC
Adoration: For 16 giây, the người thi triển's Attack is increased by 33% of the sum of all Kháng tínhs
TVM -> PHC
Reduction: For 16 giây, the người thi triển's Kỹ năng né is increased by 25.
TAT -> PHC
Nirvana: Resets the Hồi chiêu of Flame Badge, Flame of Janos and Flame Lord
QD -> PHC
Ghost Curse: For 16 giây, the người thi triển's Skill Damage is increased by 10%.
PHC -> PHC
Flame Sky: For 60 giây the người thi triển's Kỹ năng trúng is increased by 15.
 

PÉO

New member
#3
b. Thần tộc
CL

Spirit Smash

Curse Skill/Multi-Target

Tiêu hao 1000 Spirit

Hư nhượcens targets within 18 yards by 50%. The strength of the Hư nhượcen effect is equal to the caster's Hư nhượcen Kháng tính plus 100 points. The effect lasts for 20 giây.

Cooldown 360 giây

For 12 giây, Critstrike rate of all targets is reduced by 20.

For 12 giây, movement speed of all targets is reduced by 60%.

LS -> CL

For 18 giây,CritStrike Rate of all targets is reduced by 20%.

CL -> CL

For 18 giây, Movement speed of all targets is reduced by 60%.

Thiên Hoa -> CL

Movement speed is reduced by an additional 30%.

Hoài Quang -> CL

CritStrike Rate is reduced for an additional 10%.

Thái Hạo -> CL

The Hư nhượcen effect's strength is increased by 50 points.

Thần Hoàng -> CL

Cooldown is reduced by 1 minute.

Amban Sacraf

Blessing/Multi-Target

Tiêu hao 1000 Spirit

Tăng the defense of party members within 18 yards by 100%.

Cooldown 360 giây

Also removes 1 negative effect from each target.

For 12 giây, Tăng skill damage of all targets by 20%.

LS -> CL

Removes 1 additional negative effect from each target.

CL -> CL

For 12 giây, Tăng skill damage of all targets by 20%+10%

Thiên Hoa -> CL

Thời gian tác dụng of defense buff is increased by 20 giây.

Hoài Quang -> CL

Skill damage of all targets is increased by an additional 6 giây.

Thái Hạo -> CL

The Defense increase is raised by 50%.

Thần Hoàng -> CL

For 12 giây, Tăng caster's Critstrike Rate by 10%

Omenax Strike

Attack/Single-Target

Tiêu hao 1000 Spirit

This attack deals extra damage equal to 50% of Công kích to a single ranged target.

Cooldown 360 giây

Has a high cơ hội to Critstrike, dealing 100% additional damage.

For 12 giây, the target's defence is reduced by 90%.

LS -> CL

Target's defense is reduced for an additional 6 giây.

CL -> CL

Has a high cơ hội to Critstrike, dealing 100%+50% additional damage.

Thiên Hoa -> CL

Cooldown is reduced by 1 minute.

Hoài Quang -> CL

Adds an additional 25% Công kích to the strike.

Thái Hạo -> CL

Skill hits with an additional 15% Critstrike Rate.

Thần Hoàng -> CL

Cooldown is reduced by 1 minute.

Thunder Split

Attack/Single-Target

Tiêu hao 1000 Spirit

This attack strikes multiple targets in a line from the caster, dealing normal damage and causing a Choáng effect to each target. The Choáng effect's strength is equal to caster's Choáng Kháng tính plus 100 points. Lasts for 6 giây.

Cooldown 360 giây

Also empties target's spirit and prevents them from using potions for 4 giây.

Also reduces target's Kháng tínhs by 200 points for 6 giây.

LS -> CL

Target is prevented from using potions for an additional 2 giây.

CL -> CL

Reduces target's Kháng tínhs by 300 points for 6 giây.

Thiên Hoa -> CL

Choáng strength is increased by an additional 50 points.

Hoài Quang -> CL

Reduces target's Kháng tínhs by 200 for an additional 6 giây.

Thái Hạo -> CL

Tăng the Kháng tính reduction thời gian tác dụng by 5 giây.

Thần Hoàng -> CL

Choáng thời gian tác dụng is extended 2 giây.LS

Unistar

Attack/Single-Target

Tiêu hao All Health and Spirit

This skill instantly kills the caster.

The caster explodes, killing themselves and their enemies. Deals damage equal to the sum of the caster's current Health and Spirit.

Cooldown 360 giây

Also removes all positive effects from your target.

LS -> LS

Reduce Cooldown by 60 giây.

CL -> LS

Deals damage equal to the sum of the caster's current Health and Spirit multiplied by 1.2.

Thiên Hoa -> LS

Has a 10% cơ hội to retain 1 point of Health, and not die from using this skill.

Hoài Quang -> LS

The target will also start to bleed. Each bleed causes damage equal to half of the bonus damage. Thời gian tác dụng 10 Giây.

Thái Hạo -> LS

Tăng the casting time of the target's skills by 50% and reduces the target's movement speed by 50% for 15 giây.

Thần Hoàng -> LS

The skill deals 20% higher Critstrike Damage.

Duoflower

Animal Summoning

Tiêu hao 1000 Spirit

Summon two Searing Skyfoxes to assist in battle for 40 giây.

Cooldown 360 giây

The male fox's attack prevents the target from using potions for 4 giây.

The females fox's attack Mê hoặcs the target for 4 giây.

LS -> LS

Increase female fox's Mê hoặc by 2 giây.

CL -> LS

Tăng male fox's prevention from using potions by 2 giây.

Thiên Hoa -> LS

Tăng thời gian tác dụng of summon by 20 giây.

Hoài Quang -> LS

Cooldown is reduced by 60 giây.

Thái Hạo -> LS

Removes two negative effects from the caster.

Thần Hoàng -> LS

There is a 20% cơ hội to clear the skill's cooldown.

Trisgh

Curse/Single-Target

Tiêu hao 1000 Spirit

Reduces the target's Kỹ năng trúng and raises the caster's Kỹ năng né for 12 giây.

Cooldown 360 giây

Targets Accuracy is reduced by 40 points.

Caster's Evasion is increased by 40 points.

LS -> LS

Targets Accuracy is further reduced by 20 points.

CL -> LS

Casters Evasion is further increased by 20 points.

Thiên Hoa -> LS

Removes 1 negative effect from caster.

Hoài Quang -> LS

Removes 1 positive effect on the target.

Thái Hạo -> LS

Raises caster's Kỹ năng trúng and Kỹ năng né for an extra 6 giây

Thần Hoàng -> LS

Cooldown is reduced by 60 giây.

Quadrash

Attack/Single-Target

Tiêu hao 1000 Spirit

Remove four negitive effects from the caster.

Cooldown 360 giây

LS -> LS

Also resets the cooldowns of Tier 1 through 4 Plant Summons, Also resets the cooldown of Eloquence Lord

CL -> LS

Also resets the cooldowns of Tier 1 through 4 Animal Summons, Also resets the cooldown of Whisker Tiger

Thiên Hoa -> LS

All of the caster's Kháng tínhs are increased by 200 for 10 giây.

Hoài Quang -> LS

Grants immunity to 4 sources of damage or negative effects over 10 giây.

Thái Hạo -> LS

The caster's CritStrike Damage is increased by 50% points for 10 giây.

Thần Hoàng -> LS

Removes an additional 2 negative effects from the casterHoài Quang

Divine Order

Single target/Ranged/Summon

Tiêu hao 1000 Spirit

Summons a shadow to attack a single ranged target.

Cooldown 360 giây

Ignores the target's Kỹ năng né.

Ignores CritStrike Rate and CritStrike Reduction

LS -> Hoài Quang

Cooldown decreased by 1 minute.

CL -> Hoài Quang

Damage increased by 20% of caster's Công kích.

Thiên Hoa -> Hoài Quang

Remove 2 Negative effect From the Caster.

Hoài Quang -> Hoài Quang

Removes any Kỹ năng né and Defense effects from the target.

Thái Hạo -> Hoài Quang

For 15 giây, the caster's Critstrike Damage is increased by 50%.

Thần Hoàng -> Hoài Quang

Removes 2 buffs from the target.

Five Elements

Transform

Tiêu hao 1000 Spirit

Transform into a shadow that can neither attack, nor use skills.

Cooldown 360 giây

Damage and other negative effects are reduced while in shadow mode.

Tăng movement speed significantly while in shadow mode.

LS -> Hoài Quang

Tăng Công kích by 10% for 60 giây.

CL -> Hoài Quang

Tăng Defense by 10% for 60 giây.

Thiên Hoa -> Hoài Quang

Tăng Giới hạn mp tối đa by 10% for 1minute.

Hoài Quang -> Hoài Quang

Tăng Giới hạn máu tối đa by 10% for 1 minute.

Thái Hạo -> Hoài Quang

Critstrike Rate is increased by 10% for 20 giây.

Thần Hoàng -> Hoài Quang

Tăng Critstrike Bonus by 20% for 60 giây.

Eight Conflicts

Attack/Curse/Single-Target

Tiêu hao 1000 Spirit

Transform into an Octolimb Spider that can stricke a target with 4 simultaneous attacks.

Cooldown 360 giây

Định thân: Định thân the target. The Định thân effect is equal to the Hoài Quang's Định thân Kháng tính plus 100, and lasts 6 giây.

Poison: Every 2 giây, the target loses 10% of Hoài Quang's Giới hạn máu tối đa. Stackable. Thời gian tác dụng 30 giây.

LS -> Hoài Quang

Critstrike Rate of this attack is increased by 20%

CL -> Hoài Quang

Deals extra damage equal to 20% of the caster's Công kích.

Thiên Hoa -> Hoài Quang

Định thân Kháng tính(Green Effect) +50

Hoài Quang -> Hoài Quang

Bleed damage increased by 5% of caster's Giới hạn máu tối đa.

Thái Hạo -> Hoài Quang

This attack has a 50% higher CritStrike Rate.

Thần Hoàng -> Hoài Quang

The Định thân effect's thời gian tác dụng is increased by 4 giây

Frost Aroma

Attack/Single-Target

Tiêu hao 1000 Spirit

Puts a single ranged target to Hôn mê. Hôn mê effect is equal to Hoài Quang's Hôn mê Kháng tính plus 100.

Cooldown 360 giây

Reduces each of the target's Kháng tínhs by 100. Thời gian tác dụng: 10 giây.

Reduces the Target's Defense by 1000.

LS -> Hoài Quang

*Cooldown 360 - 60 giây. (300 second cooldown.)

CL -> Hoài Quang

Target's Defense is reduced by an extra 1000.

Thiên Hoa -> Hoài Quang

Targets Kháng tính Reduced(Green effect) +100

Hoài Quang -> Hoài Quang

Hôn mê strength increased an additional 50 RES.

Thái Hạo -> Hoài Quang

The target's Kỹ năng né is reduced by 20 for 20 giây.

Thần Hoàng -> Hoài Quang

The Hôn mê effect's thời gian tác dụng is increased by 4 giây.
 

PÉO

New member
#4
Thiên Hoa

Royal Command

Attack/Multi-Target

Tiêu hao 1820 Spirit

Strikes up to 20 targets within 15 yards, dealing extra damage equal to 10% of Công kích to each target. Reduces the targets' movement speed by 40% for 10 giây.

Cooldown 6 minutes

Restores an amount of Health to the caster equal to the sum of the caster's Kháng tínhs.

Has a 40% cơ hội to inflict a random debuff on the target for 8 giây.

LS -> Thiên Hoa

Tăng Slow effecy by 10%.

CL -> Thiên Hoa

30% cơ hội to disarm target.

Thiên Hoa -> Thiên Hoa

Has a extra 20% cơ hội to bestow a negative effect upon the target for 8 giây.

Hoài Quang -> Thiên Hoa

Tăng the Caster's Kỹ năng né by 15 for 15 giây.

Thái Hạo -> Thiên Hoa

Removes five buffs from the target.

Thần Hoàng -> Thiên Hoa

Reduces the targets' Kháng tínhs by 20% for 10 giây.

Moon Light

Attack

Tiêu hao 1600 Spirit

This attack hits five times. Each strike deals extra damage equal to 2x, 3x, 4x, 5x, 6x the total value of all the caster's Kháng tínhs, respectively. Each strike has a 1%, 2%, 4%, 8%, and 16% higher CritStrike Bonus, respectively.

Cooldown: 6 minutes.

Reduces the target's potion effectiveness by 25% for 20 giây.

LS -> Thiên Hoa

Removes all of the target's Spirit.

CL -> Thiên Hoa

Last strike deal extra damage equal to 150% of caster's defense.

Thiên Hoa -> Thiên Hoa

Reduces potion effectiveness by an extra 10%.

Hoài Quang -> Thiên Hoa

Tăng the Critstrike Rate of the final strike by 5%.

Thái Hạo -> Thiên Hoa

Adds an additional 2% higher CritStrike Bonus for each hit.

Thần Hoàng -> Thiên Hoa

The extra damage of each strike is increased by 2 (2+2x, 3+2x, etc).

Phoenix Song

Blessing/Single-Target

Tiêu hao 980 Spirit

The target's Kháng tínhs are increased by 30% for 20 giây.

Cooldown: 6 minutes

Tăng a target's Kỹ năng trúng by 25 for 30 giây.

Tăng a target's CritStrike Bonus by 100%, for 30 giây.

LS -> Thiên Hoa

Tăng a target's CritStrike Bonus by an additional 30% extra, for 30 giây.

CL -> Thiên Hoa

Increase target's defense by 5%, last for 30 giây.

Thiên Hoa -> Thiên Hoa

Each effect gains an extra 10 giây in thời gian tác dụng.

Hoài Quang -> Thiên Hoa

Kỹ năng trúng increase effect increase by 10.

Thái Hạo -> Thiên Hoa

The target's Critstrike Bonus is increased by an extra 50%.

Thần Hoàng -> Thiên Hoa

Raises the Kháng tính increase by 10%.

Palace Dance

Curse/Multi-Target

Tiêu hao 1200 Spirit

Curses up to 25 targets within 25 yards of the caster, lowering their Kháng tínhs by 30% for 20 giây.

Cooldown: 6 minutes

Reduces a target's Defense by 30% for 20 giây.

Reduces a target's Kỹ năng trúng by 10, for 20 giây.

LS -> Thiên Hoa

Reduce's a target's CritStrike Rate by 10% for 20 giây.

CL -> Thiên Hoa

Reduce target's defense by an extra of 10%

Thiên Hoa -> Thiên Hoa

Reduces Kháng tínhs by an extra 20%.

Hoài Quang -> Thiên Hoa

The target's Kỹ năng né is reduced by 15 for 20 giây.

Thái Hạo -> Thiên Hoa

The targets' Critstrike Damage is reduced by 30% for 20 giây.

Thần Hoàng -> Thiên Hoa

The targets' Kỹ năng trúng are reduced by 20 for 20 giây.Thái Hạo

Arcane Brink

Attack/Single-Target

Tiêu hao 1200 Spirit

Attacks a single target, dealing Damage equal to 20% of Công kích, with a 15% higher CritStrike Rate.

Cooldown 360 Giây

Reduces the target's Defense by 30% for 15 giây

Has a 50% higher CritStrike Bonus

LS -> Thái Hạo

Tăng CritStrike Rate by an extra 10%.

CL -> Thái Hạo

Công kích is increased by an extra 15%

Thiên Hoa -> Thái Hạo

Reduces target's Defense by an extra 10% for an extra 15 giây.

Hoài Quang -> Thái Hạo

Tăng CritStrike Bonus by an extra 25%.

Thái Hạo -> Thái Hạo

Deals additional damage equal to the sum of all of your Kháng tínhs.

Thần Hoàng -> Thái Hạo

Reduces the target's Kháng tínhs by 50% for 10 giây.

War Inspection

Curse (Single-Target)

Tiêu hao 980 Spirit

Reduces the ranks of the target's skills by 9, to a minimum of Rank 1, for 15 giây

Cooldown 360 giây

Reduces all of the target's Kháng tínhs by 10% for 20 giây

Reduces the Target's Kỹ năng trúng by 20 for 20 giây

LS -> Thái Hạo

Reduces the target's Kỹ năng trúng by an extra 10

CL -> Thái Hạo

Reduces the target's crit strike rate by 5% for 15 giây

Thiên Hoa -> Thái Hạo

Reduces the target's Kỹ năng né by 20 for 10 giây.

Hoài Quang -> Thái Hạo

Increase thời gian tác dụng of rank reduction by 10 giây

Thái Hạo -> Thái Hạo

Reduces all of the target's Kháng tínhs by an extra 10%

Thần Hoàng -> Thái Hạo

Reduces the target's Critnull by 30% for 10 giây.

Warrior Soul

Attack(Multi-Target)

Tiêu hao 1000 Spirit

This attack hits four times, dealing extra damage equal to 20% of Công kích with each strike. Has a cơ hội to inflict Palsy, which Tăng the casting time of the target's skills by 100% and reduces the target's movement speed by 50% for 15 giây. The cơ hội of success is based on the total Kháng tínhs of the caster and the targets.

Cooldown 360 giây

Reduces the target's Evasion by 30 for 10 giây.

LS -> Thái Hạo

For 15 giây, the target's CritStrike Rate is reduced by 10%

CL -> Thái Hạo

For 15 giây, the target's attack is reduced by 50%

Thiên Hoa -> Thái Hạo

Reduces the target's movement speed by 50% for an extra 10 giây

Hoài Quang -> Thái Hạo

For 15 giây, the target's CritStrike Bonus is reduced by 50%

Thái Hạo -> Thái Hạo

Cooldown is decreased by 180 giây

Thần Hoàng -> Thái Hạo

Reduces the target's Critshield by 100% for 10 giây.

Martial Path

Blessing (Self)

Tiêu hao 1250 Spirit

Tăng all Kháng tínhs by 20% for 60 giây

Cooldown 360 giây

LS -> Thái Hạo

Tăng CritStrike Rate by 10% for 60 giây

CL -> Thái Hạo

Tăng Công kích by 20% for 60 giây

Thiên Hoa -> Thái Hạo

Kháng tínhs are increased by an extra 10%

Hoài Quang -> Thái Hạo

Tăng CritStrike Bonus by 30% for 60 giây

Thái Hạo -> Thái Hạo

Tăng the ranks of all pre-ascension chain skills by 1

Thần Hoàng -> Thái Hạo

Tăng Kỹ năng né by 50 for 20 giây.Thần Hoàng

Royal Presence

Self Blessing

Tiêu hao 1000 Spirit

Transforms you into a beast. Tăng Giới hạn máu tối đa by your Giới hạn mp tối đa. Also triggers a Supreme Control effect, which lasts for at most, 50 giây. Can be canceled

Cooldown 300 giây

LS -> Thần Hoàng

Adds three skills in Beast form: Surpreme Control:LS, Order of Salvation:LS, and Nation's Destiny:LS

CL -> Thần Hoàng

Adds three skills in Beast form: Surpreme Control:CL, Order of Salvation:CL, and Nation's Destiny:CL

Thiên Hoa -> Thần Hoàng

Adds three skills in Beast form: Surpreme Control:Thiên Hoa, Order of Salvation:Thiên Hoa, and Nation's Destiny:Thiên Hoa

Hoài Quang -> Thần Hoàng

Adds three skills in Beast form: Surpreme Control:Hoài Quang, Order of Salvation:Hoài Quang, and Nation's Destiny:Hoài Quang

Thái Hạo -> Thần Hoàng

Adds three skills in Beast form: Surpreme Control:Thái Hạo, Order of Salvation:Thái Hạo, and Nation's Destiny:Thái Hạo

Thần Hoàng -> Thần Hoàng

Adds three skills in Beast form: Surpreme Control:Thần Hoàng, Order of Salvation:Thần Hoàng, and Nation's Destiny:Thần Hoàng

Supreme Control

Self Blessing

Tiêu hao 1000 Spirit

Use in the Beast Form skill bar, after the Royal Presence transformation.

For 6 giây, Tăng speed by 4 yards/giây and places an immunity to damage and negative effects for 20 hits. For the first 3 giây, you are invincible.

Cooldown: 30 giây.

LS -> Thần Hoàng

Tăng speed by an extra yard.

CL -> Thần Hoàng

Tăng the damage and negative effect immunity by 10 more hits

Thiên Hoa -> Thần Hoàng

Recovers Health by an amount equal to your Giới hạn mp tối đa

Hoài Quang -> Thần Hoàng

Tăng Kỹ năng né by 10

Thái Hạo -> Thần Hoàng

Reduces Cooldown by 5 giây

Thần Hoàng -> Thần Hoàng

Tăng both effects' thời gian tác dụngs by 4 giây

Order of Salvation

Attack/Single-Target

Tiêu hao 1000 Spirit

Use in the Beast Form skill bar, after the Royal Presence transformation.

Adds damage equal to 20% of the Thần Hoàng Beast's Giới hạn máu tối đa. Adds a Mê hoặc effect with power equal to your Kháng tính plus 80. If the Mê hoặc is successful, Fasts the target for 3 giây.

Cooldown: 10 giây.

LS -> Thần Hoàng

Tăng the Kỹ năng trúng of this skill by 10

CL -> Thần Hoàng

Tăng the Giới hạn máu tối đa additional damage by 10%

Thiên Hoa -> Thần Hoàng

The thời gian tác dụng of the Mê hoặc effect is increased by 1 second

Hoài Quang -> Thần Hoàng

Tăng the Fast thời gian tác dụng by 1 second

Thái Hạo -> Thần Hoàng

Reduces Cooldown by 2 giây

Thần Hoàng -> Thần Hoàng

Tăng the strength of the Mê hoặc effect by 20

Nation's Destiny

Attack/Multi-Target

Tiêu hao 1000 Spirit

Use in the Beast Form skill bar, after the Royal Presence transformation.

Attacks targets within 12 yards, and inflicts Choáng and Định thân effects. The Choáng effect equals your Choáng Kháng tính plus 50. The Định thân effect equals your Định thân Kháng tính plus 80. Both effects last 3 giây.

Cooldown: 20 giây

LS -> Thần Hoàng

Tăng the Kỹ năng trúng of this skill by 10.

CL -> Thần Hoàng

Tăng the strength of the Choáng effect by 20

Thiên Hoa -> Thần Hoàng

Tăng the Choáng thời gian tác dụng by 1 second

Hoài Quang -> Thần Hoàng

Tăng the Định thân thời gian tác dụng by 2 giây.

Thái Hạo -> Thần Hoàng

Reduces Cooldown by 4 giây

Thần Hoàng -> Thần Hoàng

Tăng the strength of the Định thân effect by 20
 

PÉO

New member
#5
c. Thiên Mạch

Riêng với thiên mạch, tiền kiếp không ảnh hưởng tới kỹ năng chuyển sinh. Tuy nhiên tiền kiếp ảnh hưởng đến chỉ số class. Mình sẽ tổng hợp dưới đây cho các bạn:Tiền kiếp Sau CS HP MP Công kích Phòng ngự Chính xác Né tránh Kháng tính

Anh chiêu Anh chiêu 9,950 0 150 161 132 45 17

~ Khiên cơ -820 12,681 117 122 132 45 17

~ Phá Quân 1,496 12,270 86 154 132 45 17

~ Thanh La 3,823 9,406 236 73 132 45 17

~ Quy Vân ? ? ? ? ? ? ?

~ Họa Ảnh ? ? ? ? ? ? ?

Khiên cơ Anh chiêu 16,289 0 183 200 66 45 35

~ Khiên cơ 5,519 6,270 150 161 66 45 35

~ Phá Quân 7,835 5,859 119 193 66 45 35

~ Thanh La 7,835 5,859 119 193 66 45 35

~ Quy Vân ? ? ? ? ? ? ?

~ Họa Ảnh ? ? ? ? ? ? ?

Phá Quân Anh chiêu 13,343 0 364 87 132 45 17

~ Khiên cơ 2,573 7,832 331 48 132 45 17

~ Phá Quân 4,889 7,421 300 80 132 45 17

~ Thanh La 4,889 7,421 300 80 132 45 17

~ Quy Vân ? ? ? ? ? ? ?

~ Họa Ảnh ? ? ? ? ? ? ?

Thanh La Anh chiêu 13,343 0 364 87 132 45 17

~ Khiên cơ 2,573 7,832 331 48 132 45 17

~ Phá Quân 4,889 7,421 300 80 132 45 17

~ Thanh La 5,519 6,270 300 80 132 45 17

~ Quy Vân ? ? ? ? ? ? ?

~ Họa Ảnh ? ? ? ? ? ? ?

Quy Vân Anh chiêu ? ? ? ? ? ? ?

~ Khiên cơ ? ? ? ? ? ? ?

~ Phá Quân ? ? ? ? ? ? ?

~ Thanh La ? ? ? ? ? ? ?

~ Quy Vân ? ? ? ? ? ? ?

~ Họa Ảnh ? ? ? ? ? ? ?

Họa Ảnh Anh chiêu ? ? ? ? ? ? ?

~ Khiên cơ ? ? ? ? ? ? ?

~ Phá Quân ? ? ? ? ? ? ?

~ Thanh La ? ? ? ? ? ? ?

~ Quy Vân ? ? ? ? ? ? ?

~ Họa Ảnh ? ? ? ? ? ? ?
 
Top