Hướng dẫn chế đồ.

ashushu

New member
#1
Khi nhân vật đạt level 31+, sẽ có quest Lái Buôn, sau khi trả quest thì Lái Buôn sẽ yêu cầu 5 Xích Đồng để hoàn thành quest, Xích Đồng có thể mua ở Thương Nhân Chợ Đen.

Bấm O để mở giao diện chế tạo.
Bí lục 1-3 đều được bán ở NPC Lái Buôn, Thương Nhân Chợ Đen, Tiểu Hắc.
Muốn kiếm bí lục các cấp phía trên bạn có thể đi đánh boss, hung chú các map tương ứng để kiếm bí lục.
<Sản xuất tự động bán ở Thương Nhân Chợ Đen>

Số lượng exp và vật phẩm cần để đạt cấp chế tạo lên cấp 10:

Lv 1 -> 2: 80 (Mỗi vật phẩm level 1sẽ được 12 exp) 7 vật phẩm (6.6)
Lv 2 -> 3: 600 Mỗi vật phẩm level 2 sẽ được 24 exp) 25 vật phẩm
Lv 3 -> 4: 3600 (Mỗi vật phẩm level 3 sẽ được 48 exp) 75 vật phẩm
Lv 4 -> 5: 14000 (Mỗi vật phẩm level 4 sẽ được 96 exp) 146 vật phẩm (145.8)
Lv 5 -> 6: 41000 (Mỗi vật phẩm level 5 sẽ được 192 exp) 214 vật phẩm (213.5)
Lv 6 -> 7: 110000 (Mỗi vật phẩm level 6 sẽ được 384 exp) 287 vật phẩm (286.5)
Lv 7 -> 8: 300000 (Mỗi vật phẩm level 7 sẽ được 768 exp) 391 vật phẩm (390.6)
Lv 8 -> 9: 590000 (Mỗi vật phẩm level 8 sẽ được 1536 exp) 385 vật phẩm (384.1)
Lv 9 -> 10: 1200000 (Mỗi vật phẩm level 9 sẽ được 3072 exp) 391 vật phẩm (390.6)

Ngoài ra, khi kỹ năng chế tạo đạt đến cấp 10 thì các bạn sẽ nhận được các chỉ số cộng thẳng cho nhân vật.
<Nhẫn Giáp Tinh Thông> 10/10
Kiên Binh Tinh Thông 10/10: Cho 3 kỹ năng trúng.
Nhẫn Giáp Tinh Thông 10/10: Cho 24% giảm sát thương bạo kích.
Chế Mạo Tinh Thông 10/10: Cho 3% giảm tỉ lệ bạo kích.
Chế Hoa Tinh Thông 10/10: Cho 3 kỹ năng né.
Công Phường Kiến Thiết 10/10: Tăng sát thương Thú Nuôi 20%.
Sức Phẩm Điêu Trác 10/10: Cho 10 kháng tất cả.
 
Top