[Hướng Dẫn] Gia nhập môn phái, thăng cấp tu chân

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
Gia nhập môn phái

Đối với nhân tộc:

Khi bạn lên đến cấp độ 15, trong hệ thống nhiệm vụ sẽ tự động xuất hiện Q Gia nhập môn phái - Con đường tu đạo. Nhiệm vụ yêu cầu đến chỗ Chu Nhất Tiên và sau đó giết một Chân Nguyên Thú, trả Q lại cho Chu Nhất Tiên. Nhận tiếp nhiệm vụ Chỉ dẫn của Chu Nhất Tiên và gia nhập môn phái mà bạn muốn, sau đó đến NPC tu chân môn phái tương ứng để bái sư:
  • Thanh Vân Môn: Đến gặp Tề Hạo tại Thanh Vân Môn Ngọc Thanh Điện, nhiệm vụ yêu cầu đánh 6 Thông Tí Viên, sau đó trả Q lại cho Tề Hạo.
  • Thiên Âm Tự: gặp Pháp Tế tại Hà Dương Thành, mất 50v, chọn dòng 1 để gia nhập.
  • Quỷ Vương Tông: gặp Thanh Long tại HDT, yêu cầu giết 50 quái Hung Linh sau đó trả Q để gia nhập
  • Hợp Hoan Phái: gặp Kim Bình Nhi tại HDT, yêu cầu giết Quỷ Nô Bách Độc ở gần Ngũ Long Đình sau đó trả Q cho Kim Bình Nhi.
  • Quỷ Đạo: gặp Tiểu Hoàn tại HDT, sau đó đến Tử Trạch tìm Quỷ Tiên Sinh để bái sư.
  • Phần Hương Cốc: gặp Vân Thái Lai tại HDT, yêu cầu giết 24 Đệ Tử Thần Hỏa Giáo rồi trả Q cho Vân Thái Lai.


Thần Tộc: Nhập phái từ khi tạo nhân vật.


Thăng cấp tu chân 2

Khi bạn lên cấp độ 45, hệ thống nhiệm vụ sẽ tự động xuất hiện Q Phi Cáp Truyền Thư 2, hoàn thành nhiệm vụ đó sẽ được nâng lên tu chân 2. Hướng dẫn hoàn thành cụ thể như sau:

Thanh Vân Môn:
Đối với Thanh Vân Môn các bạn về gặp NPC Tiêu Dật Tài tại Thanh Vân Ngọc Điện​

1536897324604.png


Nhiệm vụ yêu cầu bạn giết 150 con Sơn Trư tại Hà Dương Thành các bạn ra cửa tây thành Hà Dương để đánh quái vì ở đó Sơn Trư rất nhiều. Nhiệm vụ giới hạn thời gian 20 phút

Thiên Âm Tự:
Đối với Thiên Âm Tự các bạn qua map Thiên Âm gặp NPC Pháp Tướng để nhận Q

1536897450275.png


Q sẽ yêu cầu vật phẩm Linh Tê Thạch, bạn theo tọa độ mà nhiệm vụ chỉ dẫn đến nhặt đủ 3 viên rồi về trả Q tại Pháp Tướng.

Quỷ Vương Tông:
Đối với Quỷ Vương Tông các bạn về Hà Dương gặp NPC Thanh Long để nhận Q

1536897645228.pngQ yêu cầu bạn giết 50 con Ngũ Hoa Thù, hoàn thành gặp NPC Thanh Long để trả nhiệm vụ.

Hợp Hoan Phái:
Đối với Hợp Hoan Phái các bạn về Hà Dương gặp NPC Kim Bình Nhi

1536897710471.png


Q yêu cầu mất 5 vàng và trả lời câu hỏi, các bạn trả lời lần lượt theo 2 4 2 3 1 1 3 4 2 4

Quỷ Đạo:
Các bạn qua map Tử Trạch gặp NPC Quỷ Tiên Sinh nhận Q

1536897886217.png


Q yêu cầu bạn giết Hung Chú Lưu Ba Hải Đạo tại map Lưu Ba Sơn, đánh xong trả Q tại NPC Quỷ Tiên Sinh

Phần Hương Cốc

Qua map Hà Dương gặp NPC Vân Thái Lai để nhận Q

1536898026346.png


Sau khi nhân Q các bạn qua map Thanh Vân Môn chọn "Quỷ Hỏa Tam Mạch" sẽ tự động chạy tới nơi cần làm nhiệm vụ,thu thập đủ 3 "Thần Hỏa Giáo Hỏa Chúng" hồi báo NPC Vân Thái Lai.


[UPDATING]
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#2
Thăng cấp tu chân 3

Khi đạt đẳng cấp lv 75 trở lên hệ thống nhiệm vụ yêu cầu bạn làm nhiệm vụ Phi Cáp Truyền Thư 3 các bạn về gặp NPC môn phái của mình để nhận Q, Q sẽ yêu cầu về gặp Chu Nhất Tiên yêu cầu tốn 5 vàng để hoàn thành,tiếp theo Q yêu cầu bạn gặp 1 trong 2 NPC là Vương Nguyên Hoa map Lưu Ba Sơn hoặc Ngụy Thành Tiên map Thiên Âm

1536945682228.png

Tọa độ NPC Vương Nguyên Hoa tại Lưu Ba

1536945802070.png

Tọa độ NPC Ngụy Thành Tiên map Thiên Âm
Tiếp theo Q yêu cầu bạn đánh 1 trong 5 loại quái là Linh Hầu map Thanh Vân hoặc Sơn Trư, Dã Lang, Hồ Điệp, Thanh Oa map Hà Dương sau khi hoàn thành sẽ yêu cầu bạn gặp NPC Dã Cẩu Đại Nhân tiếp theo Q yêu làm 1 trong 3 việc là
  1. Đưa 3 loại phù là Ích Huyết Phù,Chân Khí Phù, Ưng Nhãn Phù mỗi loại hoặc 1 cái
  2. Gặp NPC Vương Nhị Thúc map Thanh Vân Môn
  3. Đánh 30 con man hoang cự tích

Xong yêu cầu bạn về Hà Dương Thành gặp NPC Truyền Công Sứ Giả để hoàn thành tu chân 3

Nhân TộcThần Duệ tu chân 3 tương tự như nhau


Thăng cấp tu chân 4

Khi vừa đạt 105 thì sẽ có Q Phi Cáp Truyền Thư 4 và đến NPC của mỗi phái để nhận Q
Q sẽ yêu cầu bạn đến gặp NPC Hiên Viên Thiên Sư tại Phi Tiên Quán map Hà Dương Thành để trả Q và nhận Q

1536946034866.png


Đầu tiên Q sẽ yêu cầu bạn đánh 5 con quái 3 loại trong 30 phút (tức 15 con) và 3 loại này nằm 3 góc bản đồ map Phần Hương Cốc.

1536946285823.png


Sau khi đánh xong thì bạn và về HDT gặp Hiên Viên Thiên Sư để trả và nhận Q tiếp theo, Q yêu cầu bạn đánh boss Phong Đô Quỷ Sứ ở nghĩa trang HDT hoặc phải chết để hoàn thành Q,nếu yêu cầu chết thì bạn chạy lên Phân Đà Thần Hỏa Giáo có 2 con boss sẽ giúp bạn.

1536946501501.png


Sau khi hoàn thành bạn về NPC Hiên Viên Thiên Sư để trả và nhận Q yêu cầu đánh boss Tỵ Lôi Thú Vương trả Q tại NPC Liễu Trần Tử Hà Dương Thành
Trong hình boss Phong Đô Quỷ Sứ ở vị trí màu đỏ, boss HDT ở vị trí màu xanh, boss Tỵ Lôi Thú Vương ở vị trí màu vàng


1536946908250.png


Sau khi hoàn thành Tình Hoa trả Q tại 1 trong 2 NPC là Lục Tuyết Kỳ tại Thanh Vân Môn hoặc U Cơ map Hà Dương Thành và lên gặp NPC Hiên Viên Thiên Sư nhận yêu cầu cuối cùng là đánh 1 trong 2 con boss Thiên Tướng map Hà Dương Thành

1536947009529.png


Đánh xong boss bạn về gặp NPC sứ giả môn phái của mình để trả Q
Tu chân 4 hoàn thành!​
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#3
Thăng cấp tu chân 5

Khi đạt đến level 135 bạn sẽ nhận đc nhiệm vụ Phi Cáp Truyền Thư 5.
Đầu tiên bạn về NPC sứ giả môn phái của mình để nhận Q, rồi đến gặp Hiên Viên Thiên Sư ở Phi Tiên Quán HDT

1536947126939.png


Hiên Viên Thiên Sư cho bạn 10 phút để đến gặp 6 NPC, bạn nên sử dụng phi thiên thần phù để làm Q

Sau khi nói chuyện đủ các NPC bạn trở về gặp Hiên Viên Thiền Sư để tiếp tục nhận nhiệm vụ
Tiếp theo Q yêu cầu bạn sẽ phải sang Thanh Vân - Hắc Trúc Lâm chặt Hắc Tiết Trúc để tìm vật phẩm mà Hiên Viên yêu cầu cần 49 vật phẩm

*Kinh nghiệm: Nên pt đông hoặc nhờ một nhân vật AOE đeo dây chuyền Thần Uy + 18 thương tích làm sẽ rất nhanh, riêng Phần Hương Cốc không cần dây chuyền cũng có thể chặt được.

1536947401653.png


1536947410558.png

Dây chuyền Thần Uy Thêm thương tích +18

Sau khi kiếm đủ số vật phẩm yêu cầu bạn sẽ được move về chỗ NPC Hiên Viên Thiên Sư về nhận nhiệm vụ tiêu diệt mini boss có tên Địa Hành Sơn ở Lãnh Phong Sơn Côn Luân trong vòng 2 tiếng.

1536947573820.png

Tọa độ boss Địa Hành Sơn


Sau khi đánh xong bạn tự động được move về chỗ Hiên Viên Thiên Sư nhận yêu cầu cuối cùng
Nhiệm vụ cuối cùng và cũng là khó nhất: An Như Sơn. Nhiệm vụ yêu cầu bạn phải chung sống với Boss Tiếu Thiên trong vòng 3 phút

1536947657912.png


Khi 3 phút trôi qua sẽ tự move bạn ra khỏi đó, bạn trả nhiệm vụ tại NPC Hiên Viên, tu chân 5 hoàn thành.
Chúc các bạn thành công !​
 

Đính kèm

Top