Hướng dẫn nhiệm vụ gia tộc

Trang

New member
#1
Mã hướng đạo 4272
Khi các bạn ấn G để xem thông tin F sẽ thấy bên phải có 4 skill .....Đó là 4 skill buff của G trong đó..có 1 skill buff dame , 1 skill buff tăng giới hạn HP ,1 skill buff tăng giới hạn MP và skill cuối cùng là skill Bị động ... Các bạn có thể kéo thả xuống các phím tắt để sử dụng như 1 skill bt
AE luu ý là để up kill chia sẽ kinh nghiệm ta phai làm q có phúc cùng hưởng chỗ người quản lý gia tộc. Q này cần Đan MỘc & Mang Thảo.
Mỗi lần khi các thành viên trong F sử dụng buff của F thì % skill sẽ tăng lên khi đạt đến 100% thì max ...Lúc này cần nâng cấp skill lên 1 tầng mới...
Để nâng cấp cho F lên tầng 2 (tức là nâng cấp cho các skill này mạnh hơn) thì chủ F phải đi làm Q kill boss ( boss cùi lắm ) để nâng cấp cho F


Chủ F ( có thể PT ) đến nhận 3 Q như trong hình
đánh 4 con bos Thanh Vân Môn tọa độ như sau: Nếu tới nơi ko thấy boss thì chắc bị ai vớt mất đợi 30 phút

Tọa độ Boss up skill Family tại Thanh Vân Môn

Đây là tọa độ 4 con boss :
无敌剑魔 108, 400 kênh7
Đệ Nhất Linh Hầu [332,-232] kênh6
Hộ Bảo Linh Hầu [-430,409] kênh9
Hộ Bảo Kiếm Ma [370,315] kênh 5
---------------------------------
Up Skill 2 -> 3
Lúc này chúng ta cần các item có được khi Đào hòm (Link Topplay) Đào hòm (Link game4v) hoặc làm Q Cam ( Ở NPC Quản lý nhiệm vụ, sau khi làm nhiều nhiệm vụ tuần hoàn thì sẽ hên xui được. Nó giống Q Tím hay Q xanh bên QWorld )


Hổ Bảo Thạch
Thần Phật Chi Cốt
Thủy Chi Chính Quả
Khuynh Thành Hoa
Ai đào hòm hay làm Q có những item lạ hãy giữ lại nhé

Up Skill 3 -> 4
Cấp 3 lên cấp 4
1.Hộ Bảo Ma Tăng (256, 197) chanel 9 map TAT
2. Đệ Nhất Ma Tăng (-130, 368) channel 3 map TAT
3.Đệ Nhất Nhện Độc (-106, 348) channel 6 & 12 map Lưu Ba
4. Hộ Bảo Nhện Độc (-277, 430) channel 4 map Lưu Ba
 
Sửa lần cuối:
Top