[ Hướng Dẫn ] Nhiệm Vụ Hành Thiên

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
HÀNH THIÊN

Sau khi bạn hoàn thành Nhiệm vụ Thiên Hành Giả, Tiên Hữu có thể làm 1 nhiệm vụ nữa tại NPC Thiên Hành Giả đó là nhiệm vụ Hành Thiên.

  • Phần Thưởng :

50 Thái Cực Kim Đan / 1 Nhiệm Vụ


  • Điều Kiện Tham Gia:

+ Cấp Độ : Cấp 25 trở lên

+ Trang Bị : Phi Kiếm

+ Tiêu Tốn : 50 vàng

+ Kênh : Tất cả các kênh

+ Vị Trí : NPC Thiên Hành Giả phía trên của Hà Dương Thành.


1540114089822.png
1540114230196.png

Nhiệm vụ yêu cầu Tiên Hữu diện kiến Hiên Viên Tổ Sư


1540114384957.png

Tiên Hữu dịch chuyển đến Thanh Vân Môn, sau đó chạy đến địa điểm khoanh tròn


1540114489332.png

Sử dụng phi kiếm bay lên phía trên gặp Hiên Viên Tổ Sư


1540114581952.png

Nhận nv Hành Thiên - Diện Kiến Tổ Sư


1540114702139.png

Sau đó nhặt 10 Sen không gốc xung quanh


1540114868296.png

Cuối cùng, quay lại NPC Hiên Viên Tổ Sư trả quest, nhiệm vụ đã được hoàn thành (y)(y)
 
Top