[ Hướng Dẫn ] Nhiệm Vụ Kiến Công Lập Sự

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
KIẾN CÔNG LẬP SỰ

Kiến Công Lập Sự là nhiệm vụ yêu cầu Tiên Hữu phải gia nhập một Bang Hội nào đó với mục đích để kiếm được Công Đức Hương - vật phẩm dùng cống hiến bang giúp nâng cấp bang hội. Cùng với Công Đức Hương, nhiệm vụ cũng mang lại rất nhiều Thái Cực Kim Đan.

  • Điều Kiện :
    • Đạt cấp 55.
    • Đã tham gia bang hội.
    • Nhiệm vụ tiêu tốn 20 vàng.

1540870399660.png

Nhận nhiệm vụ tại NPC Bang Hội Sứ


1540870766317.png

Nhiệm vụ yêu cầu lấy nước ở Động Thần Nguyên


1540870869091.png

Tiên Hữu di chuyển đến vị trí được khoanh


1540870932966.png

Di chuyển xung quanh thác nước đến khi hiện lên thông báo, sau đó quay về gặp Bang Hội Sứ để nhận chỉ thị tiếp theo


1540871061894.png

Nhiệm vụ tiếp theo yêu cầu nhặt Thượng Tầng khoáng thạch


1540871259988.png

Tiên Hữu di chuyển đến vị trí như hình

1540871305413.png

Sau đó nhặt Thượng tầng khoáng thạch đủ 10 cái

1540871469918.png

Nhặt đủ số Thượng tầng khoáng thạch, Tiên Hữu về gặp NPC Bang Hội Sứ để nhận chỉ thiếp tiếp


1540871595883.png

Nhiệm vụ yêu cầu thu thập 1 Tất Thụ Trấp trong người Thổ PhỉQuay về gặp Bang Hội Sứ và hoàn thành nhiệm vụ ;);)
 

Đính kèm

Top