[ Hướng Dẫn ] Nhiệm Vụ Kim Đan Hữu Giá

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
KIM ĐAN HỮU GIÁ

Nhiệm vụ Kim Đan Hữu Giá là một trong những nhiệm vụ hàng ngày mang lại rất nhiều Thái Cực Kim Đan mà những người chơi mới không nên bỏ lỡ.

Tiên Hữu đến gặp NPC Hà Long Nghêu tại Hà Dương Thành để nhận nhiệm vụ.

1540987827246.png


Sau đó Tiên Hữu sẽ nhận được một vật phẩm có tên là Kim Long Tiễn

1540987885884.png

Vật phẩm này sử dụng để có thể đào Linh Lung Thảo


1540987963676.png

Tiên Hữu di chuyển đến địa điểm như hình.


1540988023809.png

Tiến hành đào Linh Lung Thảo

*Lưu Ý : Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta thu thập 3 Linh Lung Thảo hoàn chỉnh, vậy nên chúng ta cố gắng để có thể đào được Linh Lung Thảo hoàn chỉnh.

1540988217199.png

Linh Lung Thảo hoàn chỉnh

1540988297530.png

10 Linh Lung Thảo hư hại = 1 Linh Lung Thảo hoàn chỉnh

Sau khi có đủ 3 Linh Lung Thảo hoàn chỉnh, Tiên Hữu về gặp NPC Hà Long Nghêu để hoàn thành nhiệm vụ.

1540988465966.png

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ!
 
Top