Hướng dẫn Q up Nguyên Thần từ 1 lên 45 Tiên - Ma - Phật

Trang

New member
#1
Mã hướng đạo 4272
Hẳn là những người chơi mới sẽ cảm thấy cực kì khó khăn khi làm Q up level NT trong tru tiên, tuy nhiên từ nay các bạn sẽ không cần phải lo lắng nữa. Mình xin chia sẻ và gửi tới các bạn bài viết chi tiết về các Q và cách để up level Nguyên thần từ 1 đến 45 Tiên Ma Phật trong bản 16 do NPH Tru tiên Đại lục phát hành này nhé:

Nhiệm vụ yêu cầu cấp độ 120 đã chuyển sinh, và gia nhập tam giới Tiên Ma Phật thì mới làm được nhiệm vụ phong thần.
Các bạn nhận Q “Sấm Thiên Quan” tại NPC Chu Nhất Tiên ở Hà Dương nhiệm vụ sẽ yêu cầu giết 3 con boss trong map Bàn Long Phong
Boss 1 là Khâm Thiên Tướng

1554529409907.png

Boss 2 là Đãng Địa Thần:
1554529435239.png

Boss 3 là Độ Nhân Tăng:
1554529465131.png

-Sau khi tiêu diệt 3 boss xong bạn đối thoại với NPC Chu Nhất Tiên sau đó trả nhiệm tại NPC map tam giới
Tiên giới thì trả nhiệm vụ tại NPC Bạch Liên Chân Quân
Ma giới thì trả nhiệm vụ tại NPC Ma Bát Đạt Ma
Phật giới thì trả nhiệm vụ tại NPC Ưu Bát La
Sau khi gia nhập thành công phong thần bạn sẽ có bảng nguyên thần chỗ mình khoanh đỏ để + tăng nguyên thần.

1554529485238.png

Muốn thăng cấp nguyên thần yêu cầu phải có "Nguyên Thần Tu Vi Châu"cống hiến để đổi điểm nguyên thần ở NPC Hiên Viên Tổ Sư map Thanh Vân
Thăng cấp nguyên thần nhập Tiên
Yêu cầu bạn đã max nguyên thần cấp 9 và đủ điểm để up cấp 10:
Nhận nhiệm vụ tại NPC Bạch Liên Chân Quân
Bạch Liên Chân Quân yêu cầu bạn 300 kỳ trân cấp 10 mỗi loại, sau khi trả nhiệm vụ thì bạn sẽ nhận được một vật phẩm tồn tại 1 giờ để thu thập Cửu Linh Tiên Hoa, Cửu Linh Tiên Hoa ở map Thanh Vân Môn.1554529517282.png

Sau khi bạn hái được Cửu Linh Tiên Hoa túi đồ của bạn sẽ nhận được một vật phẩm bạn click phải để mở hên xui sẽ được vật phẩm yêu cầu
Cửu Linh Tiên Hoa được quái canh giữ nên bạn cần một người đi cùng để đánh quái
Khi đủ vật phẩm yêu cầu bạn trả tại NPC Bạch Liên Chân Quân.
Nhiệm vụ hoàn thành
Khi nguyên thần đạt cấp 18 đủ điểm để up 19 sẽ có nhiệm vụ tăng cấp nguyên thần tiếp theo.
Nhận tại NPC Bạch Liên Chân Quân, nhiệm vụ yêu cầu 3 vật phẩm là 20 thanh liên mật, 20 thương lân giáp, 10 bạch trạch giác.
Bạn qua map Bàn Long Phong đánh Thương Lan để thu thập thương lân giáp, Hổ Ban Mãnh Độc Phong để thu thập thanh liên mật,Thiên Tuế Bạch Trạch để thu thập bạch trạch giác
Thương Lan và Hổ Ban Mãnh Độc Phong vùng mình khoanh màu đỏ, Thiên Tuế Bạch Trạch ở vùng mình khoanh màu đen.

1554529533817.png

Thu thập xong đủ vật phẩm bạn về trả tại NPC Bạch Liên Chân Quân bạn sẽ nhận được vật phẩm Ma Tâm Giám, sau khi sử dụng sẽ triệu hồi Ma Tâm bên cạnh NPC Bạch Liên Chân Quân tiêu diệt xong Tâm Ma bạn trả nhiệm vụ là hoàn thành.
Khi nguyên thần đạt cấp 27 đủ điểm để up 28 sẽ có nhiệm vụ tăng cấp nguyên thần tiếp theo.
Nhận nhiệm vụ tại NPC Bạch Liên Chân Quân ở tiên giới, nhiệm vụ yêu cầu 3 loại vật phẩm là Liên Hoa, Liên Diệp, Liên Tử tại map Bàn Long Phong, qua đó bạn hái Đa Bảo Liên để được 3 vật phẩm yêu cầu

1554529555769.png

Sau khi đủ 3 loại vật phẩm bạn trả nhiệm vụ ở 3 NPC là Bạch Phu Nhân ở Hà Dương, Tiêu Dật Tài ở Thanh Vân và Bạch Liên Chân Quân ở tiên giới.
Nhiệm vụ hoàn thành.
Khi nguyên thần đạt cấp 36 đủ điểm để up 37 sẽ có nhiệm vụ tăng cấp nguyên thần tiếp theo
Nhận nhiệm vụ tại NPC Bạch Liên Chân Quân ở tiên giới, yêu cầu bạn thu thập Túc Mệnh Quả và Tịch Diệt Tinh Thần tại map Bàn Long Phong.

1554529571260.png

Túc Mệnh Quả nơi mình khoanh đỏ, Tịch Diệt Tinh Thần nơi mình khoanh đen, bạn chú ý nhiệm vụ có thời gian nên yêu cầu làm nhanh
Saukhi đủ 2 vật phẩm yêu cầu bạn về trả nhiệm vụ tại NPC Bạch Liên Chân Quân ở tiên giới, sau khi trả sẽ move bạn vào một nơi mà không có đường ra yêu cầu sống với boss 10 phút
Chú ý là trong đó bạn ko thể sử dụng được HP, nhưng bạn sẽ có một skill kỹ năng tăng HP delay 60s nên bạn sử dụng sao cho hợp lý là được.
Sau 10 phút bạn trả nhiệm vụ tại NPC NPC Bạch Liên Chân Quân ở tiên giới.
Nhiệm vụ hoàn thành.

Thăng cấp nguyên thần nhập Ma
Yêu cầu bạn đã max nguyên thần cấp 9 và đủ điểm để up cấp 10.
Bạn nhận nhiệm vụ ở NPC Ma Kha Bát Đặc Ma ở Ma Vực, nhiệm vụ yêu cầu bạn thu thập Ma Chi Lệ Khí ở map Man Hoang Thần Điện.1554529655967.png

Yêu cầu tiếp theo là yêu cầu bạn đánh Ngọc Phong và boss Bích Lân ở map Bàn Long Phong.

1554529674996.png
Sau khi hoàn thành bạn trả nhiệm vụ tại NPC Ma Bát Đạt Ma ở Ma Vực.
Nhiệm vụ hoàn thành
Khi nguyên thần đạt cấp 18 đủ điểm để up 19 sẽ có nhiệm vụ tăng cấp nguyên thần tiếp theo.
Bạn nhận nhiệm vụ ở NPC Ma Kha Bát Đặc Ma ở Ma Vực yêu cầu bạn thu thập Ma Chướng Chi Rương.

Sau đó bạn tiêu diệt Băng Liệp.
Cuối cùng là yêu cầu bạn tiêu diệt boss Giác Quan.
Trả nhiệm vụ tại NPC Ma Kha Bát Đặc Ma.
Nhiệm vụ hoàn thành.
[Khi nguyên thần đạt cấp 27 đủ điểm để up 28 sẽ có nhiệm vụ tăng cấp nguyên thần tiếp theo.
Nhận nhiệm vụ tại NPC Ma Kha Bát Đặc Ma ở Ma Vực,yêu cầu bạn thu thập Ma Tụy Chi Rương và đánh 100 con Bách Lô Ma Quân gần đó.

Yêu cầu cuối là tiêu diệt boss Yêu Thần Phong La, bạn theo đường Hy Cốc chạy lên sẽ bị 1 cánh cổng chặn, vì vậy bạn phải men theo đường núi bên cạnh để vượt qua cổng
Sau khi vượt cánh cổng bạn chạy tiếp tới nơi boss.
Tiêu diệt boss xong hồi báo tại NPC NPC Ma Kha Bát Đặc Ma.
Nhiệm vụ hoàn thành
Khi nguyên thần đạt cấp 36 đủ điểm để up 37 sẽ có nhiệm vụ tăng cấp nguyên thần tiếp theo.
Nhận nhiệm vụ tại NPC Ma Kha Bát Đặc Ma ở Ma Vực.
Sau khi nhận nhiệm vụ bạn sẽ nhận được
tự động move bạn lên map Bàn Long Phong và yêu cầu bạn thu thập các vật phẩm sau.
Thiên Ma Tinh 49 cái, dùng Tế Hồn Huyết Thư để đánh Thiên Ma sẽ nhận được Thiên Ma Tinh nơi mình khoanh màu xanh lá.
Địa Ma Tinh 49 cái, dùng Tế Hồn Huyết Thư để đánh Địa Ma sẽ nhận được Địa Ma Tinh nơi mình khoanh màu đen.
Thủy Ma Tinh 199 cái, dùng Tế Hồn Huyết Thư để đánh Thủy Ma sẽ nhận được Thủy Ma Tinh nơi mình khoanh màu đỏ
Kinh nghiệm nếu sau khi dùng Tế Hồn Huyết Thư mà ko nhận được vật phẩm thì bạn giết lượt quái đó đi.
Thiên Ma Khí, Địa Ma Khí và Thủy Ma Khí các bạn mở hòm Hỗn Độn Chi Khí sẽ nhận được.
Hỗn Độn Chi Khí rải rác ở bản đồ nơi mình khoanh màu tím.

Sau khi thu thập đủ các vật phẩm về trả nhiệm vụ tại NPC Ma Kha Bát Đặc Ma.
Nhiệm vụ hoàn thành.

Thăng cấp nguyên thần nhập Phật
( Mình sẽ up tiếp ở bài sau do bài viết quy định k quá 10000 ký tự T_T)
 
Sửa lần cuối:
Top