Hướng dẫn về Hoài Quang Ma.

ashushu

New member
#1
TỔNG QUAN VỀ HOÀI QUANG MA
Điểm mạnh:
-Damage to.
-Có cấm thực và rút máu khó chịu.
Điểm yếu:
-Không thích hợp pvp đông người.
-Train yếu.
-Thủ yếu, nếu không có chân, áo +11 ăn đạn lạc rất dễ chết.

Phần 1: Kỹ năngThiên Thư


Phần 2: Đồ đạc
-Vũ khí
: Ưu tiên khảm, càn cũng được nhưng không mạnh bằng khảm.
+Set khảm: Khảm để tăng tối đa máu để đánh đấu sát 2.

-Dây chuyền và nhẫn:+ Dây chuyền sát thương chí mạng hoặc thái hạo, nhẫn kháng 5* để lấy máu.
+ Nên có thêm 1 cặp nhẫn chính xác để đánh với những người theo né.
+ Khảm trang sức nên 1 chí mạng, 1 sát thương chí mạng, 1 kỹ năng trúng.

-Thân pháp: Nên lấy pháp thân.

-Hộ Phù: +Quỷ Dực- Phù Chu để giảm cd chạy.
+Cô Vân, Khuyết Nguyệt: buff đương thân thụ thân mạnh hơn, nhiều kháng hơn.
+Quỷ Võ: tăng thêm 10% sát thương kỹ năng trong trạng thái Nhất Thiểm.
+Sát Kiếp: tăng sát thương gây ra cho đấu sát 2.

-Canh Khí: Đại Thừa và kê niên, tùy lúc mà mang.

-Nguyên Anh: theo mình thì HQ nên có 2 NA, 1 là 2 giảm sát thương, 2 giảm stbk/giảm bk hoặc 2 máu để đánh Đấu Sát 2 và Huyết Độc.
+2 là 1 sát thương chuẩn, 2 stbk, 1-3 máu để kết thúc tanker địch bằng đấu sát 2.

-Pháp bảo: Có điều kiện thì pháp bảo Trảm Long Kiếm/ Vô Gian, đánh lấy hiệu ứng vì HQ ít hiệu ứng liên tục. Không thì Thương Tâm Hoa, Thiên Gia, Phệ Hồn, NLL...
+ Kỹ năng pháp bảo: Ưu tiên Huyết Độc, Đương Thân, Thụ Thân.

-Cẩm nang: Ưu tiên cẩm nang Thần Hành, và giảm tỉ lệ giảm tốc.

-Tạo Hóa: max hết có thể.

-Nguyên thần: Ưu tiên Ảnh Vũ Cực, Nhất Thiểm, Thiên Tru, Thần Lực, 3 bị động khắc 3 giới.

-Trận Linh: Nên theo khắc tiên, ma, vì HQ ma dồn combo rất lâu nên không đánh được các class theo phật được, tốn time lại dễ chết.

*Hướng dẫn combo PK:

-Đối với 1 vs 1: Nếu đồ bạn mạnh thì Nhất Thiểm, Túc Thông,Đấu Sát 2 là chết được những class mỏng rồi, không thì thêm Phân Cân vào và đánh Đấu Sát 2, crit là gần như là chết, chắc ăn hơn thì cấm thực bằng Quỷ Mạc rồi bồi damage thêm sau.
-Đối với pk khi đông: Như đã nói ở trên, HQ tiên không thích hợp pk đông người, nên tránh khỏi những nơi đông người, nếu có thì chỉ nên khi có Nhất Thiểm, HQ ma rất mỏng để vào giữa chiến trường, nên cân nhắc trước khi vào, ăn đạn lạc cũng chết.

*1 số điểm chú ý của skill HQ:
-Huyết Độc: với set 11 thì khoảng 200k máu, bắn vào địch là mỗi đòn địch sẽ giảm 20% máu (nếu có skill pb+ tạo hóa) thì bay gần 40k/ đòn, với mấy class đánh nhiều như Thái Hạo hay Thần Hoàng thì máu bay rất nhanh thêm quỷ mạc cấm thực nếu không để ý là chết chắc.

+Quỷ Dực, Hóa Ảnh: đều có tỉ lệ xóa 1 trạng thái bất lợi, ngoài ra Quỷ Dực tăng 20 kỹ năng né.

+ Liệp tập 9/9: 54% xóa 2 buff địch và hồi 4s, nếu trong trạng thái tàng hình thì 100% xóa 2 trạng thái bất lợi, combo nhất thiểm liệp tập 2 xóa buff tốc và nhảy, rồi từ từ liệp tập xóa sạch buff địch rất đáng sợ với các class như tvm, thiên hoa (không có phản).

+ Quỷ Mạc 9/9: Giảm 45 kỹ năng trúng của kẻ địch, ngoài ra tạo hóa còn gây thêm cấm thực 5s, rất dễ để kết thúc địch.

+Ảnh độn: Vừa combo Ảnh Tế + Tàng hình nhưng lại không mất thời gian thi triển, dùng để chạy trốn rất tốt.

+Đương Thân, Thụ Thân: 50% damage và hiệu ứng sẽ chuyển sang bóng.

+Túc Thông: Tăng thêm 30% sát thương đòn sau và làm địch nhận thêm 25% sát thương nhận vào.

+Đấu Sát 2: skill damage chính của HQ ma, với combo 5 stack, nhất thiểm, thần lực, túc thông, đấu sát 2 gần như kẻ địch nào cũng nằm cả.

+Lục Giác Thân: Ảnh (cs từ HQ), xóa sạch buff tăng kỹ năng né, tốt khi đánh với PHC phật, TVM tiên hay các class theo né.

Nếu có thắc mắc gì cứ pm: 彡Ashushu Guild Pandora server Thiên Gia.
 
Top