Hướng dẫn về Hoài Quang Tiên.

ashushu

New member
#1
TỔNG QUAN VỀ HOÀI QUANG TIÊN
Điểm mạnh:
-Cơ động.
-Né cao.
-Cấm thực liên tục.
-Có kỹ năng kết thúc diện rộng sát thương lớn.
Điểm yếu:
-Không thích hợp pvp đông người
-Train yếu.
-Vì theo né nên không làm gì được các class theo né khác, như PHC.

Phần 1: Kỹ năngThiên Thư


Phần 2: Đồ đạc
-Vũ khí
: Ưu tiên khảm, càn cũng được nhưng không mạnh bằng khảm.
+Set khảm: vừa tăng máu vừa tăng né.

-Dây chuyền và nhẫn:+ Dây chuyền sát thương chí mạng, nhẫn né.
+ Khảm trang sức nên 2 né và 1 stcm.

-Thân pháp: Nên lấy pháp thân.

-Hộ Phù: +Quỷ Dực- Phù Chu để giảm cd chạy.
+Cô Vân, Khuyết Nguyệt: buff đương thân thụ thân mạnh hơn, nhiều kháng hơn để cấm thực.
+Quỷ Võ: tăng thêm 10% sát thương kỹ năng trong trạng thái Nhất Thiểm.
+Huyết Phệ: tăng lượng damage gây ra bởi Thiên Tru <Huyền> .

-Canh Khí: Đại Thừa và kê niên, tùy lúc mà mang.

-Nguyên Anh: theo mình thì HQ nên có 2 NA, 1 là 2 né 2 giảm sát thương, để tăng né và trâu hơn
+2 là 1 sát thương chuẩn, 2 stbk, 1-3 máu để kết thúc địch bằng Thiên Tru <Huyền>.

-Pháp bảo: Có điều kiện thì pháp bảo Trảm Long Kiếm/ Vô Gian, đánh lấy hiệu ứng vì HQ ít hiệu ứng liên tục. Không thì Thương Tâm Hoa, Thiên Gia, Phệ Hồn, NLL...
+ Kỹ năng pháp bảo: Đương Thân, Thụ Thân, Quỷ Mạc, Huyết Độc, Ảnh Vũ Cực.

-Cẩm nang: Ưu tiên cẩm nang thần hành, tăng né và giảm tỉ lệ giảm tốc.

-Tạo Hóa: max hết có thể.

-Nguyên thần: Ưu tiên Ảnh Vũ Cực, Nhất Thiểm, Thiên Tru, Thần Lực, 3 bị động khắc 3 giới.

-Trận Linh: Nên theo full né.

*Hướng dẫn combo PK:


-Đối với 1 vs 1: Nếu đồ bạn mạnh thì Nhất Thiểm, Túc Thông, Thiên Tru <Huyền> là chết được những class mỏng rồi, không thì quỷ mạc vào và đánh long thiết 2 cấm thực đến lúc chết, hoặc tùy lúc mà Thiên Tru <Huyền>.
-Đối với pk khi đông: Như đã nói ở trên, HQ tiên không thích hợp pk đông người, nên tránh khỏi những nơi đông người, nếu có thì cố stack điểm -> Túc Thông -> Thiên Tru để giết được ai thì giết.

*1 số điểm chú ý của skill HQ:
-Huyết Độc: với set 11 thì khoảng 200k máu, bắn vào địch là mỗi đòn địch sẽ giảm 10% máu (nếu có skill pb) thì bay gần 20k/ đòn, với mấy class đánh nhiều như Thái Hạo hay Thần Hoàng thì máu bay rất nhanh.

Mê Tung 1/5: Lấy 1 điểm và có thiên thư sau khi xài tăng thêm 6 kỹ năng né.

+Quỷ Dực, Hóa Ảnh: đều có tỉ lệ xóa 1 trạng thái bất lợi, ngoài ra Quỷ Dực tăng 20 kỹ năng né.

+ Liệp tập 9/9: 54% xóa 2 buff địch và hồi 4s, nếu trong trạng thái tàng hình thì 100% xóa 2 trạng thái bất lợi, combo nhất thiểm liệp tập 2 xóa buff tốc và nhảy, rồi từ từ liệp tập xóa sạch buff địch rất đáng sợ với các class như tvm, thiên hoa (không có phản).

+ Quỷ Mạc 9/9: Giảm 45 kỹ năng trúng của kẻ địch, gần như đánh với HQ mà ăn phải skill này thì không cách nào đánh trúng được

+Ảnh độn: Vừa combo Ảnh Tế + Tàng hình nhưng lại không mất thời gian thi triển, dùng để chạy trốn rất tốt.

+Đương Thân, Thụ Thân: 50% damage và hiệu ứng sẽ chuyển sang bóng.

+Túc Thông: sau khi có tạo hóa thì chắc chắn chí mạng, hợp với combo Thiên Tru <Huyền>.

+Thiên Tru <Huyền>: skill kết thúc của HQ tiên, damage to.

+Lục Giác Thân: Ảnh (cs từ HQ), xóa sạch buff tăng kỹ năng né, tốt khi đánh với PHC phật, TVM tiên hay các class theo né.

Nếu có thắc mắc gì cứ pm: 彡Ashushu Guild Pandora server Thiên Gia.
 
Top