Hướng dẫn về Xã Tắc Chi Chiến (Chiếm lãnh thổ)

Trang

New member
#1
Mã hướng đạo 4272
Để mọi người hiểu hơn về việc chiến tranh lãnh thổ, xin post 1 số điều cơ bản về nó.
Mọi người hãy ấn M lên để nhìn thấy những vùng lãnh thổ mà chúng ta có thể chiếm:


Sẽ có 3 loại lãnh thổ được chia theo quy mô từ nhỏ - trung bình - lớn. Việc chiếm đóng các lãnh thổ cần phải thực hiện tuần tự từ nhỏ đến lớn.
Để có thể tham gia chiếm lãnh thổ cần phải đăng ký bằng hình thức đấu giá vào tối thứ 5 hàng tuần. G nào đấu giá thành công sẽ được quyền đánh chiếm lãnh thổ đó vào tối ngày thứ 7. Đánh chiếm lãnh thổ cũng gần giống như đi ctr, cần phải phá hủy các thạch trụ của lãnh thổ nhưng quy mô của nó thì đương nhiên là khác hẳn ctr.
Với lãnh thổ hạng Nhỏ - G đấu giá thành công sẽ được cử 30 người tham gia đánh chiếm trong vòng 1 giờ.

Với hạng Trung và Lớn cũng tương tự như vậy nhưng số người được tham dự sẽ đông hơn và thời gian đánh chiếm cũng dài hơn. Hạng Trung là 40 người trong vòng 90', hạng Lớn là 50 người trong 120'.
Khi 1 G chiếm được 2 lãnh thổ hạng Nhỏ mới có quyền đăng ký đấu giá để chiếm hạng Trung, chiếm được 2 lãnh thổ hạng Trung mới có quyền đánh chiếm lãnh thổ hạng Lớn.
G cấp 4 mới được quyền đấu giá đánh chiếm lãnh thổ hạng Nhỏ, tương ứng với Hạng Trung là cấp 5 và Hạng Lớn là cấp 6.
Đấu giá lãnh thổ max là 400k vàng, với Hạng Nhỏ thì min là 10k vàng, hạng Trung là 40k vàng, hạng Lớn là 100k vàng. Mỗi bước nhảy của giá đấu là 1k vàng. Đấu giá thành công mất 20% tiền đấu giá, không thành công thì không mất đồng nào.

Như vậy có thể thấy rằng, G nào nhiều tiền thì sẽ có nhiều cơ hội được đánh chiếm lãnh thổ. Tuy nhiên phải có tiềm lực quân sự mạnh, nếu không thì đấu giá được nhưng không đánh được.

Chiếm được lãnh thổ hạng Nhỏ nhất, mỗi tuần 1 thành viên của G được nhận quà như sau:
- 100 Thái cực Kim đan.
- 200 THC
- 2 vật phẩm đổi lak.

Chiếm được toàn bộ lãnh thổ, số vật phẩm nhận được tăng lên như sau:
- 500 TCKD
- 1000 THC
- 5 THLC
- 3 Ngộ đạo linh châu
- 25 vật phẩm đổi lak
và G sẽ nhận được 1 số loại vật phẩm giá trị rất cao như các loại dây chuyền đã nói ở trên, và cả cái này nữa nè:

Khi đã đấu giá thành công, chúng ta sẽ chọn lấy lực lượng tinh nhuệ để chinh phục lãnh thổ, 30 - 50 người ol cùng 1 lúc là điều không hề dễ, mọi người đừng sợ thiếu slot. Những người tham gia chiến đấu sẽ được ưu tiên khi chia item. Chia theo hình thức nào thì G sẽ công bố sau, sẽ công bằng và vui vẻ.


Lãnh thổ nhỏ.

Guild lv 4 và liên minh
Tối đa 30 người có thể vào
Thời gian tối đa: 1h
Chi phí tối thiểu: 10k vàng. Nếu có 1 Guild nào đấu giá 11k thì 10k vàng sẽ được gửi trả lại.
Đánh 6 cột và 1 trụ cuối.


Lãnh thổ Trung
Guild lv 5 và liên minh
Tối đa 40 người có thể vào
Thời gian tối đa: 1h30
Chi phí tối thiểu: 40k vàng
Yêu cầu: Phải sở hữu ít nhất 2 vùng lãnh thổ nhỏ


Lãnh thổ Cao Cấp
Guild lv 6 và liên minh
Tối đa 50 người có thể vào
Thời gian tối đa: 2h
Chi phí tối thiểu: 100k vàng và tối đa là 400k vàng
Yêu cầu: Phải sở hữu ít nhất 2 vùng lãnh thổ trung.
Phần thưởng:

Ở mỗi cấp độ có những phần thưởng khác nhau. Thứ 5 hằng tuần đi đến NPC để nhận phần thưởng của mình.

Cấp độ 1:

Thái Cực Kim Đan: 100
Tạo Hóa Châu: 200
Vật phẩm đổi lak: 2

Cấp độ 2:
Thái Cực Kim Đan: 100
Tạo Hóa Châu: 250
Vật phẩm đổi lak: 2
Ngộ đạo linh châu

Cấp độ 3:
Thái Cực Kim Đan: 120
Tạo Hóa Châu: 300
Vật phẩm đổi lak: 3
Ngộ Đạo Linh Châu

Cấp độ 4:
Thái Cực Kim Đan: 120
Tạo Hóa Châu: 350
Ngộ Đao Linh Châu
Thiên Hoa Long Cân
Vật phẩm đổi lak: 4
Cấp độ 5:
Thái Cực Kim Đan: 140
Tạo Hóa Châu: 400
Ngộ Đạo Linh Châu: 2
Thiên Hoa Long Cân
Vật phẩm đổi lak: 5

Cấp độ 6:
Thái Cực Kim Đan: 140
Tạo Hóa Châu: 450
Ngộ Đạo Linh Châu: 2
Thiên Hoa Long Cân: 2
Vật phẩm đổi lak: 6
Vật phẩm đổi lak Cao cấp: 2

Cấp độ 7:
Thái Cực Kim Đan: 160
Tạo Hóa Châu 500
Ngộ Đạo Linh Châu: 2
Thiên Hoa Long Cân: 2
Vật phẩm đổi lak: 7
Vật phẩm đổi lak cao cấp: 2

Cấp độ 8:
Thái Cực Kim Đan: 170
Tạo Hóa Châu: 500
Ngộ Đạo Linh Châu: 3
Thiên Hoa Long Cân: 2
Vật phẩm đổi lak: 8
Vật phẩm đổi lak cao cấp: 3

Cấp độ 9:
Thái Cực Kim Đan: 180
Tạo Hóa Châu: 500
Ngộ Đạo Linh Châu: 3
Thiên Hoa Long Cân: 2
Vật phẩm đổi lak: 9
Vật phẩm đổi lak cao cấp: 4

Cấp độ 10:
Thái Cực Kim Đan: 190
Tạo Hóa Châu: 500
Ngộ Đạo Linh Châu: 4
Thiên Hoa Long Cân: 2
Vật phẩm đổi lak: 10
Vật phẩm đổi lak cao cấp: 5

Cấp độ 11:
Thái Cực Kim Đan: 200
Tạo Hóa Châu: 500
Ngộ Đạo Linh Châu: 4
Thiên Hoa Long Cân: 2
Vật phẩm đổi lak: 11
Vật phẩm đổi lak cao cấp: 6

Cấp độ 12:
Thái Cực Kim Đan: 200
Tạo Hóa Châu: 500
Ngộ Đạo Linh Châu: 5
Thiên Hoa Long Cân: 2
Vật phẩm đổi lak: 12
Vật phẩm đổi lak cao cấp: 7

Cấp độ 13:
Thái Cực Kim Đan: 200
Tạo Hóa Châu: 500
Ngộ Đạo Linh Châu: 5
Thiên Hoa Long Cân: 3
Vật phẩm đổi lak: 13
Vật phẩm đổi lak Cao cấp: 8

Cấp độ 14:
Thái Cực Kim Đan: 500
Tạo Hóa Châu: 1000
Ngộ Đạo Linh Châu: 5
Thiên Hoa Long Cân: 3
Vật phẩm đổi lak: 15
Vật phẩm đổi lak cao cấp: 10
 
Sửa lần cuối:
Top