HỆ THỐNG HUYẾT LUYỆN PHÁP BẢO MỚI

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
HỆ THỐNG HUYẾT LUYỆN PHÁP BẢO MỚINhắc đến huyết luyện pháp bảo, ngay cả người chơi kì cựu nhất của Tru Tiên cũng có thể lắc đầu ngao ngán với công đoạn vô cùng "mất thời gian" này! Nhưng bù lại, khi pháp bảo đã được huyết luyện đến cảnh giới cao nhất, đó sẽ là một món Thần Phẩm giúp cho sức mạnh của nhân vật tăng vọt với rất nhiều những lợi ích mang lại. Trong phiên bản Thiên Mạch Xuất Thế lần này, hệ thống huyết luyện pháp bảo đã được đơn giản hóa hơn để giúp cho chư vị Tiên Hữu không cảm thấy quá khó khăn khi tìm hiểu và huyết luyện Pháp Bảo của mình.​
Quý Tiên Hữu đến gặp Tiễn Công và chọn Tu luyện pháp bảo
- Giao diện Huyết Luyện mới được mở ra với nhiều lưa chọn.
- Tiên Hữu đưa pháp bảo của mình vào và chọn phần Huyết Luyện.


- Tụ Khí: sử dụng vật phẩm Thiên Long Ma Huyết có được khi làm nhiệm vụ hoặc mua trong cửa hàng Thiên Đế Bảo Khố ( J ) để tăng cấp cho pháp bảo


- Thăng Thiên: Sau khi Tụ Khí pháp bảo lên cấp 30, Tiên Hữu có thể Thăng Thiên cho Pháp Bảo để đạt cảnh giới sức mạnh mới.


- Quy Nguyên: Quý Tiên Hữu muốn thay đổi chủ nhân cho pháp bảo, sử dụng Quy Nguyên Thạch để khiến pháp bảo trở về trạng thái chưa nhận chủ. Lưu ý: Sau khi Quy Nguyên, Pháp Bảo sẽ trở về cấp 1


- Hướng Tính: Tiên Hữu muốn huyết luyện phẩm chất nào cho pháp bảo, sử dụng Thiên Bảo Nghịch Long Luân để hướng tính pháp bảo đến phẩm chất đó chuẩn bị cho Huyết Luyện phía bên dưới.- Huyết Luyện thường: Đây là cách huyết luyện thông thường, Tiên Hữu bỏ Pháp Bảo chính cần huyết luyện, sau đó cần thêm Pháp bảo phụ và linh môi để huyết luyện- Huyết Luyện Nhanh: Đây là tính năng giảm được rất nhiều công sức để huyết luyện Pháp Bảo của chư vị Tiên Hữu, Tiên Hữu chỉ cần hướng tính đến phẩm chất muốn huyết luyện bằng tính năng Hướng Tính ở trên rồi sau đó bấm Huyết Luyện Nhanh là Pháp Bảo sẽ được đưa vào huyết luyện. Cách này cần Tụ Bảo Bồn và vàng để huyết luyện pháp bảo.


Ví dụ: mình Hướng Tính pháp bảo đến phẩm chất Công Đại và sử dụng tính năng Huyết Luyện Nhanh và thành quả nhận được ( +6 công kích đại )

- Mở Kỹ Năng: Mở kỹ năng của pháp bảo. Đối với pháp bảo khời quang, có thể hiển thị kĩ năng môn phái kèm theo của Pháp Bảo.
- Kỹ năng Pháp Bảo: Nâng cấp kỹ năng cho pháp bảo.


- Kỹ Năng Môn Phái: Sử dụng Môn Phái Mật Văn Thạch có bán trong cửa hàng Thiên Đế Bảo Khố ( J ) sắp xếp ngẫu nhiên kĩ năng môn phái kèm theo Pháp Bảo.
 
Top