Hoài Quang Chuyển Sinh

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
GIỚI THIỆU VỀ HOÀI QUANG CHUYỂN SINH

Tiên

Bảng kĩ năng Tạo Hoá

tạo hóa 1.pngQuỷ Bộ:
1.1.png

Túc Thông II:
1.2.png

Quỷ Thiết II [Thiết Kỹ] :
1.3.png

Lôi Thiết II [Thiết Kỹ] :
1.4.png

Long Thiết II [Thiết Kỹ]
1.5.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#2
Bảng kĩ năng Thần Thông

thần thông 2.pngVô Tưởng <Huyền> :
2.1.png

Nhất Thiểm <Huyền> :
2.2.png

Thiên Tru <Huyền> :
2.3.png

Ảnh Vũ * Cực <Huyền> :
2.4.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#3
Ma

Bảng kĩ năng Tạo Hóa

1536632906983.png

Huyết Độc II:
1536632934097.png


Quỷ Mạc II :
1536632958633.png


Thuấn Sát II [Sát Kỹ] :
1536632982116.png

Đột Sát II [Sát Kỹ] :
1536633017499.png

Đấu Sát II [Sát Kỹ] :
1536633057263.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#4
Bảng kĩ năng Thần Thông

1536633143104.png

Vô Tưởng <Sát> :
1536633175546.png


Nhất Thiểm <Sát> :
1536633204536.png

Thiên Tru <Sát> :
1536633257867.png


Ảnh Vũ * Cực <Sát> :
1536633286895.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#5
Phật

Bảng kĩ năng Tạo Hóa

1536633379959.png
Đương Thân II :
1536633409782.png

Thụ Thân II :
1536633441112.png

Tiềm Tập II [Khởi Kỹ] :
1536633468015.png


Liệp Tập II [Khởi Kỹ] :
1536633508135.png

Nha Tập II [Khởi Kỹ] :
1536633541859.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#6
Bảng kĩ năng Thần Thông

1536633599154.png
Vô Tưởng <Thiền> :
1536633621627.png

Nhất Thiểm <Thiền> :
1536633652706.png

Thiên Tru <Thiền> :
1536633679682.png


Ảnh Vũ * Cực <Thiền> :
1536633714458.png
 
Top