Kỹ năng Thăng Thiên Thiên Âm Tự.

ashushu

New member
#1
Skill 1: Phá Ma Già Lam.
<PHá Ma Già Lam class tiền kiếp là Thiên Âm Tự>
Tiêu hao 1150 MP.
Nguyên rủa mục tiêu xung quanh 25m, khiến max HP và MP của kẻ địch giảm, hiệu quả bằng 99 lần cấp mục tiêu. Cả HP và MP giảm tối đa ngang 30 lần cấp mục tiêu, kéo dài 15s. Hồi 360s.
Kiếp Ba: 10% bỏ qua 50% cực hạn nguyền rủa.
Ngưng Nguyên: Bản thân hồi phục HP bằng HP hiện tại, xóa hiệu quả rút máu.

Hiệu ứng tiền kiếp:
Quỷ Vương Tông -> Thiên Âm Tự: Tăng thời gian tổ chú 15s.
Hợp Hoan Phái -> Thiên Âm Tự: Tăng sát thương nhận vào của mục tiêu 15% trong 12s.
Thanh Vân Môn -> Thiên Âm Tự: Làm chậm mục tiêu 50% trong 15s.
Thiên Âm Tự -> Thiên Âm Tự: Làm kẻ địch hôn mê trong 6s bỏ qua kháng tính.
Quỷ Đạo -> Thiên Âm Tự: Giảm kỹ năng chính xác của kẻ địch đi 25 trong 16s.
Phần Hương Cốc -> Thiên Âm Tự: Xóa 1 buff của địch và làm kẻ địch không thể nhận buff trong 15s.

Skill 2: Thiên Ngoại Phật Quang

<Thiên Ngoại Phật Quang class tiền kiếp là Thiên Âm Tự>
Tiêu hao 1100 Chân Khí.
Chúc phúc đồng đội trong 25m, làm tất cả kháng tăng 100% trong 30s, hồi 360s.

Minh Kính: Trong 12s đầu phòng ngự tăng 9999 điểm.
Thiền Ngôn: Giải trừ hiệu quả định thân của đồng đợi, xóa hiệu quả nhiên ma của bản thân.

Hiệu ứng tiền kiếp:
Quỷ Vương Tông -> Thiên Âm Tự: Tăng thời gian tăng kháng 1-12s.
Hợp Hoan Phái -> Thiên Âm Tự: Tăng sức mạnh công kích của TAT 33% trung bình kháng trong 16s.
Thanh Vân Môn -> Thiên Âm Tự: Tăng kx năng né 25 trong 16s.
Thiên Âm Tự -> Thiên Âm Tự: Xóa thời gian hồi của Đại Phạm Bát Nhã, Ma Kha Tâm Kinh, Quan Âm Kinh.
Quỷ Đạo -> Thiên Âm Tự: Tăng sát thương kỹ năng của TAT 10% trong 16s.
Phần Hương Cốc -> Thiên Âm Tự: Tăng kỹ năng trúng 15 điểm trong 60s.

Skill 3: Luân Hồi Huyễn Cảnh
< Luân Hồi Huyễn Cảnh class tiền kiếp là Thiên Âm Tự>
Tiêu hao 990 MP.
Công kích mục tiêu đơn thể, tăng bản thể 10% công kích, khiến mục tiêu rơi vào trạng thái bất lợi ngẫu nhiên trong 8s. Hồi 360s.
Vô Thường: khi cấp độ mục tiêu cao hơn 105, thời gian nguyền rủa tăng 0-8s.
Đốn Ngộ: Sát thương bạo kích của kỹ năng này tăng 300%
Hiệu ứng tiền kiếp:
Quỷ Vương Tông -> Thiên Âm Tự: Có tỉ lệ khiến mục tiêu nhận thêm trạng thái bất lợi.
Hợp Hoan Phái -> Thiên Âm Tự: Rút 50% MP của mục tiêu.
Thanh Vân Môn -> Thiên Âm Tự: Khi MP cao hơn 75%, gây thêm sát thương bằng 20% sức mạnh công kích bản thể.
Thiên Âm Tự -> Thiên Âm Tự: Hồi cho bản thân máu bằng 3 lần lượng phòng ngự.
Quỷ Đạo -> Thiên Âm Tự: 50% Cấm thực mục tiêu 8s.
Phần Hương Cốc -> Thiên Âm Tự: Trong 16s, xóa sạch kháng mê hoặc.

Skill 4: Xả Thân Đại Nguyện
<Xả Thân Đại Nguyện class tiền kiếp là Thiên Âm Tự>
Tiêu hao 1350 MP.
Công kích mục tiêu đơn thể. Giảm chân khí và chính xác thường của kẻ địch trong 12s. Hồi 360s.
*La Hán: Trong 12s nếu bản thân chịu sát thương sẽ tăng công kích bằng cấp (tối đa 12 lần).
*Phục Ma: HP và MP đầy thì sẽ tăng thêm 2 lần công kích bản thể.
Hiệu ứng tiền kiếp:
Quỷ Vương Tông -> Thiên Âm Tự: Giảm phòng ngự mục tiêu 15% trong 12s.
Hợp Hoan Phái -> Thiên Âm Tự: Kỹ năng này có thêm 8% tỉ lệ bạo kích và kỹ năng chính xác cao hơn.
Thanh Vân Môn -> Thiên Âm Tự: Khiến mục tiêu định thân trong 6s.
Thiên Âm Tự -> Thiên Âm Tự: Trong 20s, giảm kháng mục tiêu đi 15%
Quỷ Đạo -> Thiên Âm Tự: Giảm 75% giảm sát thương chí mạng của mục tiêu đi 100% trong 16s.
Phần Hương Cốc -> Thiên Âm Tự: 30s sau, mục tiêu nhận sát thương bằng 375% công kích của mục tiêu.
 
Top