Kỹ năng thời trang.

ashushu

New member
#1
Kỹ năng thời trang là 1 phần không thể thiếu trong game Tru Tiên, mặc dù đa số kỹ năng thời trang đều hồi lâu nhưng tác dụng của nó quá mạnh mẽ trong pk, bài này sẽ chỉ rõ các bộ thời trang cho các bạn đang băn khoăn mua set thời trang gì cho mạnh nhé.

Nam:
Quỷ Lệ thường: Tổ chú mục tiêu trong 25m, khiến mục tiêu bị cướp vũ khí 30s, đồng thời giảm tỉ lệ chí mạng 30%, sát thương chí mạng giảm 300%. Sau khi xài skill này sẽ nhận được vô địch 12s. Hồi 15'.
Cường hóa của Tam Dương Khai Thái: tăng thêm 4s vô địch.

Quỷ Lệ bản Phong Tình: trong 30s, tăng giảm chí mạng 30%, giảm sát thương chí mạng 300%. Trong 15s tăng kỹ năng né 40, và tốc độ 4m/s. Hồi 15'.
Cường hóa của Tam Dương Khai Thái: thời gian hồi giảm 5'.

Quỷ Lệ bản Phong Hoa: Triệu hồi Quỷ Lệ hỗ trợ chiến đấu, tồn tại trong 15s. Quỷ Lệ tấn công kẻ địch trong 15m. Mỗi đòn đánh sẽ xóa 2 buff của kẻ địch, gây thiêu đốt mọc tiêu, lượng thiêu đốt bằng 8% công kích của Quỷ Lệ, giảm kỹ năng né mục tiêu 25 trong 8s. Hồi 15'.

Thời trang cưới (mình chả nhớ tên): Gây thêm sát thương bằng 2% hp và mp hiện tại. Đồng thời rút hp của kẻ địch trong 2', mỗi 2s rút 5% hp tối đa. Đồng thời giảm tốc kẻ địch và giảm kháng 15%. Hồi 15'.


Nữ:
Lục Tuyết Kỳ thường: tấn công tất cả mục tiêu trong phạm vi 25m. Có tỉ lệ giảm ngay 1/3 máu tối đa của kẻ địch. trong 30s, giảm 90% chính xác thường của kẻ địch. Đồng thời nhận 1 lượng lớn phòng ngự trong 15s. Hồi 15'.
Cường hóa của Tam Dương Khai Thái: Nhân 3 lượng phòng ngự.

Lục Tuyết Kỳ bản Phong Tình: tấn công kẻ địch trong phạm vi 30m. Giảm sát thương kỹ năng gây ra của kẻ địch đi 30% và giảm kháng 106 điểm trong 30s. Sử dụng kỹ năng này sẽ đưa bản thân vào trạng thái vô địch trong 12s. Hồi 15'.
Cường hóa của Tam Dương Khai Thái: tăng 3s thời gian vô địch.

Lục Tuyết Kỳ bản Phong Hoa: Triệu hồi linh hồn Lục Tuyết Kỳ hỗ trợ chiến đấu trong 15. Lục Tuyết Kỳ tấn công mọi kẻ địch cạnh cô trong 25m. Mỗi đòn đánh sẽ tăng cường thêm sát thương, kẻ địch sẽ bị giảm kháng, tổng là 85% kháng của Lục Tuyết Kỳ. Đồng thời làm kỹ năng Thần Lực Bạo Phát của kẻ địch vào thời gian hồi. Hồi 15'.

Bích Dao thường: Chúc Phúc bản thân và mục tiêu trong 30s. Tăng sát thương bản thân và mục tiêu thêm 10%, giảm sát thương nhận vào 25%. Lượng giảm nhận vào không thể quá 1000 lần level của mục tiêu. Đối với bản thân thì giảm 75% sát thương và tối đa là 3000 lần cấp của bản thân. Hồi 15'.
Cường hóa của Tam Dương Khai Thái: Bỏ qua giới hạn giảm sát thương level.

Bích Dao bản Phong Tình: Tấn công kẻ địch trong phạm vi 18m. Tối đa 12 mục tiêu. Xóa 3 buff của mục tiêu, trong 15s giảm HP tối đa của kẻ địch 20%. Trong 20s, bản thân nhận hiệu ứng miễn trừ sát thương công kích gây tử vong. Hồi 15'.
Cường hóa của Tam Dương Khai Thái: Nhận được trạng thái thần hộ trong 3s.

Set cưới của Nữ: tấn công gây thêm sát thương bằng 2% hp và mp hiện tại. Rút mp của kẻ địch trong 60s, tổng lượng là 3 lần tối đa hp và mp của kẻ địch. Có 33% ngăn kẻ địch xuất đòn đánh thường. Hồi 15'.

Set Hạ Tuế (cả Nam và Nữ).

Hạ Tuế 1: Phúc Tinh Cao Chiếu: Xóa 6 trạng thái bất lợi của bản thân, đồng thời đạt được trạng thái thần hộ 3 lần trong 30s. Hồi 5'.
Cường hóa của Kim Xà Cuồng Vũ: tăng thêm 3 lần thần hộ.

Hạ Tuế 2: Long Đằng Tứ Hải: Trong 1' tăng cường hiệu quả uống thuốc 100%. Xóa cho bản thân và đồng đội 2 trạng thái phụ. Tăng kỹ năng trúng 40 điểm trong 25s. Tăng phòng ngự 70 điểm trong 15', hồi 20000 MP trong 200s. Hồi 15'.
Cường hóa của Kim Xà Cuồng Vũ: xóa thêm 1 trạng thái bất lợi, tăng thêm 10000 MP hồi, giảm thời gian hồi 180s.

Hạ Tuế 3: Ngọc Khuyết Huyền Thiên: Xóa 3 trạng thái bất lợi của bản thân. trong 15s tăng kháng 53 điểm. Tốc độ di chuyển tăng 4,2m/s, công kích tăng 118 trong 60'.
Cường hóa của Kim Xà Cuồng Vũ: Tiêu hao MP giảm còn 0, Tăng thêm xóa 3 trạng thái bất lợi, tăng thêm 17 kháng, kéo dài thêm 5s tăng tốc và tăng kháng.

Hạ Tuế 4: Kim Xà Cuồng Vũ: trong 60' tăng công kích 200 điểm, trong 15' hồi 72000 hp, trong 25s tăng kỹ năng né 20 điểm, và rút ngắn tốc độ thi pháp của bản thân 20%. Hồi 15'
Kim Xà Cuồng Vũ cường hóa 1 phần hiệu quả kỹ năng "Long Đằng Tứ Hải", "Ngọc Khuyết Huyền Thiên", "Phúc Tinh Cao Chiếu".

Hạ Tuế 5: Tam Dương Khai Thái: Phục hồi ngay cho bản thân 30% hp, mp, nguyên lực. Tăng tất cả kháng 10% trong 30s, có thể cộng dồn với các hiệu quả tăng kháng khác.
Tam Dương Khai Thái kích hoạt 1 phần hiệu quả của đặc kỹ thời trang 3 nhân vật chính, gồm bản thường và bản Phong Tình.

Hạ Tuế 6: Thiên Mã Hành Không: Bản thân trong 10s miễn dịch bạo kích và hiệu ứng bất lợi, có tỉ lệ phản hiệu ứng 4 lần. Phục hồi ngay 50% nguyên lực, trong 15' hồi HP,MP 72k. Hồi 15'.
<Kho thời trang của mình, còn thiếu bộ Bích Dao bản Phong Tình bạn nào dư cho nhé :cool:.>
 
Top