Khiêu chiến gia tộc.

ashushu

New member
#1
Khiêu chiến gia tộc là danh vọng của gia tộc trong các map của Tru Tiên, từ map Thanh Vân Môn đến map Tu La. Không như danh vọng cá nhân, danh vọng gia tộc không cộng dồn.
Để kiếm được danh vọng gia tộc, tộc trưởng phải nhận quest từ NPC Gia Tộc Khiêu Chiến, và chọn map để khiêu chiến. Nhiệm vụ này chỉ có thể nhận được bởi Tộc Trưởng, nhưng các thành viên trong tộc đều có thể làm chung với tộc trưởng.
Kể từ khi nhiệm vụ được nhận, 30' đếm ngược, mỗi quái vật được thành viên trong gia tộc giết đều được tính và không cần party. Số lượng quái giết trong 30' sẽ trở thành điểm khiêu chiến của gia tộc.

<NPC Gia Tộc Khiêu Chiến>​
Lời khuyên quan trọng:
Nên tìm vị trí đánh quái trước khi tộc trưởng nhận quest khiêu chiến, mỗi người 1 cn, vì quest không cần party nên thoải mái.
Điểm khiêu chiến gia tộc không cộng dồn, chỉ tính thành tích cao nhất. Mục đích của khiêu chiến ít nhất là 5000 quái.
Tộc trưởng cần trả quest trước khi hết thời gian, vì quest này không giống quest cả đêm không ngủ, không trả là quest thất bại.
Khiêu chiến từng map:

Thanh Vân Môn: tiêu diệt Hắc Trư Yêu Thú
Thiên Âm Tự: tiêu diệt Hắc Hùng Yêu Thú
Lưu Ba: tiêu diệt Độc Tri Thù
Tử Trạch: tiêu diệt Tử Trạch Cự Ngạc
Man Hoang: tiêu diệt Man Hoang Cự Tích
Phần Hương Cốc: tiêu diệt Hồng Nhãn Điêu
Nam Cương: tiêu diệt Hung Nha Cưu Ma
Côn Luân: tiêu diệt Tuyết Sơn Phi Hồ
Tu La: tiêu diệt Tu La Dũng Sĩ.
Phần thưởng:
*Sao: với mỗi map khiêu chiến đạt trên 5000, tộc của bạn sẽ có 1 sao, 9 map là 9 sao.
<Đây là tộc của mình, sau khi khiêu chiến cả 9 map đều trên 5000 quái>
*Hoan Doanh Thạch: với mỗi map khiêu chiến đạt trên 5000 quái, bạn có thể đến Gia Tộc Khiêu Chiến để nhận Hoan Doanh Thạch, vật phẩm này cần để up skill tộc từ 12 lên 13.
Ngoài ra, gia tộc nào đứng đầu trong khiêu chiến còn nhận được phù dùng để tăng level skill F nữa, nhưng hiện tại mình không nhận được, không hiểu vì sao.
Thứ tự map ưu tiên đánh trước để kiếm sao: Man Hoang -> Phần Hương Cốc -> Côn Luân -> Thiên Âm Tự -> Thanh Vân Môn -> Lưu Ba -> Tử Trạch -> Nam Cương -> Tu La.
 
Top