Liệt Sơn Chuyển Sinh

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
GIỚI THIỆU VỀ LIỆT SƠN CHUYỂN SINH

Tiên

Bảng kĩ năng Tạo Hoá

tạo hóa 1.png
Tuý Phù Dung II :
1.1.png

Lôi Trạch Cổ II:
1.2.png

Tinh Mang Kích II :
1.3.png

Không Linh Thiểm II :
1.4.png
Thương Lan Phá II :
1.5.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#2
Bảng kĩ năng Thần Thông

thần thông 2.png
Tam Vân Long <Huyền> :
2.1.png

Luân Hồi Thiểm <Huyền> :
2.2.png

Đại Nghệ Vương <Huyền> :
2.3.png

Long Tu Hổ <Huyền> :
2.4.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#3
Ma

Bảng kĩ năng Tạo Hóa

1536578285653.pngLục Tu Tử II :
1536578317111.png

Mang Sơn Hùng II :
1536578350033.png

Lang Nha Thỉ II :
1536578382594.png

Ngưng Huyết Thỉ II :
1536578405588.png

Song Phi Hỏa II :
1536578452461.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#4
Bảng kĩ năng Thần Thông

1536578528494.png
Tam Vân Long <Sát> :
1536578550579.png

Luân Hồi Thiểm <Sát> :
1536578579981.png

Đại Nghệ Vương <Sát> :
1536578605426.png

Long Tu Hổ <Sát> :
1536578665290.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#5
Phật

Bảng kĩ năng Tạo Hóa

1536632366489.png
Mộng Ngô Đồng II :
1536632393433.png

Sa Hà Ngoan II :
1536632429107.png

Huyễn Quang Thỉ II :
1536632455132.png

Thối Ma Thỉ II :
1536632498272.png

Trấn Long Kích II :
1536632575118.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#6
Bảng kĩ năng Thần Thông

1536632638989.png
Tam Vân Long <Thiền> :
1536632664753.png

Luân Hồi Thiểm <Thiền> :
1536632695608.png

Đại Nghệ Vương <Thiền> :
1536632722781.png

Long Tu Hổ <Thiền> :
1536632766516.png
 
Top