Nhiệm vụ "Chích Ưng Lệnh"

ashushu

New member
#1
Mỗi khi bạn có đủ danh vọng của class hiện tại của bạn, bạn có thể nhận nhiệm vụ "Chích Ưng Lệnh" từ sứ giả môn phái ở Hà Dương Thành. Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ cho bạn 1 lượng lớn kinh nghiệm. Bạn chỉ có thể nhận nhiệm vụ "Chích Ưng Lệnh" với class của bạn. Nếu bạn cống hiến cho các class khác, bạn không thể nhận "Chích Ưng Lệnh" của class đó.

Điểm danh vọng môn phái càng cao thì càng nhận được nhiệm vụ "Chích Ưng Lệnh" càng cao, lượng kinh nghiệm nhận được càng nhiều. Có 10 cấp Chích Ưng Lệnh.
Quest Chích Ưng Lệnh sẽ yêu cầu bạn đánh 10 Vân Du Thiên Tướng ở map Tu La.

Cấp 1: Cần 5.000.000 cống hiến, 10 Huyền Thiên Ngọc Bạc, nhận 40 TCKĐ.
Cấp 2: Cần 10.000.000 cống hiến, 10 Trung Thiên Đăng Nhị, nhận 60 TCKĐ.
Cấp 3: Cần 20.000.000 cống hiến, 10 Tiện Thiên Bảo Chúc, nhận 80 TCKĐ.
Cấp 4: Cần 30.000.000 cống hiến, 10 Tùng Thiên Toàn Lục, nhận 100 TCKĐ.
Cấp 5: Cần 40.000.000 cống hiến, 10 Canh Thiên Kim Bát, nhận 120 TCKĐ.
Cấp 6: Cần 50.000.000 cống hiến, 10 Thúy Thiên Thiện Quả, nhận 140 TCKĐ.
Cấp 7: Cần 60.000.000 cống hiến, 10 Khuếch Thiên Thất Mộc, nhận 160 TCKĐ.
Cấp 8: Cần 70.000.000 cống hiến, 10 Giảm Thiên Tội Trúc, nhận 180 TCKĐ.
Cấp 9: Cần 80.000.000 cống hiến, 10 Trầm Thiên Khấp Nịnh, nhận 200 TCKĐ.
Cấp 10: Cần 100.000.000 cống hiến, 10 Thành Thiên Chính Quả, nhận 250 TCKĐ.

<Thông báo khi hoàn thành nhiệm vụ Chích Ưng Lệnh>
 
Top