Quỷ Vương Tông Chuyển Sinh

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
GIỚI THIỆU VỀ QUỶ VƯƠNG TÔNG CHUYỂN SINH

Tiên

Bảng kĩ năng Tạo Hoá

tạo hóa 1.png
Thất Hồn Trảm II :
1.1.png


Phệ Huyết Trảm II :
1.2.png


Thương Kiếp Trận II :
1.3.pngHàn Băng Nhận II :
1.4.png


Tuyền Long Huyễn Sát II :
1.5.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#2
Bảng kĩ năng Thần Thông

thần thông 2.png


Ma Hồn Thiên Chú <Huyền> :
2.1.pngHuỷ Thiên Diệt Địa <Huyền> :
2.2.png


Cuồng Linh Phản Phệ <Huyền> :
2.3.png


Vị Danh Trảm <Huyền> :
2.4.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#3
Ma

Bảng kĩ năng Tạo Hoá

tạo hóa 1.png

Hoả Diễm Đao II :
1.1.png


Mãnh Hoả Chú II :
1.2.pngTụ Linh Chú II :
1.3.png


Khô Mộc Chú II :
1.4.png


Tu La Trảm II :
1.5.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#4
Bảng kĩ năng Thần Thông

thần thông 2.png


Ma Hồn Thiên Chú <Sát> :
2.1.png


Huỷ Thiên Diệt Địa <Sát> :
2.2.png


Cuồng Linh Phản Phệ <Sát> :
2.3.pngVị Danh Trảm <Sát> :
2.4.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#5
Phật

Bảng kĩ năng Tạo Hoá

tạo hóa 1.png

Si Tình Chú II :
1.1.png


Minh Vương Giáng Thế II :
1.2.png


Hoá Huyết Ma Tâm II :
1.3.png


Hậu Thổ Chú II :
1.4.png


Vô Vọng Trảm II :
1.5.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#6
Bảng kĩ năng Thần Thông

thần thông 2.png


Ma Hồn Thiên Chú <Thiền> :
2.1.png


Huỷ Thiên Diệt Địa <Thiền> :
2.2.pngCuồng Linh Phản Phệ <Thiền> :
2.3.png


Vị Danh Trảm <Thiền> :
2.4.png
 
Top