[ Sự Kiện ] Đại Tượng Đồ Thiên

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
ĐẠI TƯỢNG ĐỒ THIÊN


· Trong khoảng thời gian từ 03/11 đến 03/12 tại Hà Dương Thành sẽ xuất hiện quái vật “Đại Tượng”. Săn bắt chúng để nhận được các vật phẩm có giá trị liên thành.Đại Tượng xuất hiện xung quanh Hà Dương Thành

· Để nhận được quà khi đánh “Đại Tượng”, bạn cần đổi vật phẩm “Đại Tượng Bảo Giám” ở NPC Vi Tiểu Khản tại Hà Dương Thành

1541418198765.png

Để đổi được Đại Tượng Bảo Giám cần 50 Kim Diệp Từ


Để sở hữu Kim Diệp Từ, Tiên Hữu đến gặp NPC Thương Nhân Chợ Đen tại Hà Dương Thành

1541418369918.png


1541418436038.png

Kim Diệp Từ có giá 1 vàng / 1 cái

· Nhiệm vụ ngày có thể hoàn thành 10 lần

· Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được HP, MP, Thiên Long Ma Huyết, Quy Linh Nguyên Ngọc, … và có cơ hội siêu may mắn nhận được Đại Đạo Kim Thư, Sủng Vật Đại Tượng.


CHÚC CÁC TIÊN HỮU HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ VÀ SỞ HỮU ĐƯỢC NHIỀU VẬT PHẨM HIẾM
 
Top