Tổng quan về Hoài Quang

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
TỔNG QUAN VỀ HOÀI QUANG


Vũ khí sử dụng: Liêm
Vị trí: Sát thủ/Sát thương đơn mục tiêu

Hoài Quang là một sát thủ trong tộc Thần Duệ. Xử lý sát thương cao mỗi giây, chúng gây tử vong trong chiến đấu một chọi một. Một trong những điểm yếu chính của họ là phòng thủ của họ và không có khả năng xử lý nhóm PvP lớn.

Hoài Quang có một bộ kỹ năng độc đáo. Họ có kỹ năng kết hợp và hoàn thiện mạnh mẽ, có thể có nghĩa là kết thúc trận đấu rất nhanh. Cùng với những kỹ năng này, họ có một bộ kỹ năng bất tử và kỹ năng ẩn nấp.

BỘ KĨ NĂNG CỦA HOÀI QUANG

Tầng 1

1536206945997.png


Mãnh Tập 6/6 : cast time 1 giây tấn công tăng 30 điểm và làm giảm 12 điểm phòng thủ của mục tiêu trong 6 giây. Thi triển lại sau 2 giây

Kiểu Kiện 6/6: HP tăng tối đa gấp 6 lần cấp độ nhân vật, đồng thời lực hồi phục HP tăng 120%.

Phong Bái 6/6 : MP tăng tối đa gấp 6 lần cấp độ nhân vật, đồng thời lực hồi phục MP tăng 120%.

Quỷ Bộ 3/3: trong 25s tăng tốc độ bản thân lên 4m/s. Không thể sử dụng ở trạng thái thú cưỡi. 60% loại bỏ 1 trạng thái bất lợi. Thi triển sau 60 giây.

Huyết Nhận 7/7: (Chúc phúc tự thân) Hy sinh 1 lượng bằng 7% HP của nhân vật để tăng 7% dame.Kéo dài trong 20 giây. Thi triển lại sau 60 giây.

Ảnh Vũ-Hình 5/5 Tạo ra 1 cái bóng mà nó không thể tấn công mục tiêu bằng skill và nó có công kích bằng 1/2 bản thể. Duy trì 120 giây. Thi triển lại sau 30 giây. Mỗi cấp độ skill gọi bóng sẽ làm tăng thêm 10% HP cho bóng tầng 5 ( dòng ẩn)

Huyết Độc 9/9 (Đơn thể tổ chú ) Phạm vi 10m, Mục tiêu sẽ mất HP bằng với 9% lượng HP tối đa của bản thể khi sử dụng bất kì skill nào. Duy trì 20 giây. Thi triển lại sau 60 giây.

Phong Thiết 8/8 ( Thiết Kỹ-mỗi lần tấn công tăng 1 cục combo- tất cả có 5 cục ) Tấn công tăng 59 điểm và tăng tỉ lệ trí mạng lên 8%. Thi triển ngay.

Huyết Thủ 7/7 ( Bị động) tăng thêm 98 dame mỗi khi sử dụng skill để tấn công.

Mê Tung 5/5 ( Chúc phúc tự thân) cast 1 giây: tăng 75 điểm né tránh( cơ bản) ( Xem clip thì thấy buff cái này cũng rơi vào trạng thái ẩn thân) Duy trì 20 giây. Thi triển lại sau 60 giây.

Xâm Sát 9/9 (Sát Kỹ, thi triển tăng tỉ lệ crit) Tấn công tăng 86 điểm. Thi triển lại sau 6 giây. Đầy 5 cục combo thì gia tăng thêm crit.

Hóa Ảnh 5/5 ( Skill chỉ được thi triển khi người chơi summon bóng) Khi mà HP của bản thể ít hơn HP của bóng, có thể hoán đổi HP cho nhau( HP của bóng chuyển thành HP của bản thể và ngược lại)
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#2
Tầng 2

1536207054075.png


Tiềm Tập 9/9 (Khởi Kỹ) Cast time 1 giây. Tăng công kích 124 điểm. Làm mục tiêu rơi vào trạng thái hư nhược giảm 9% damage.Duy trì 6s. Hư nhược lấy bằng 2 lần cấp độ nhân vật ( Nếu sử dụng trong trạng thái tàng hình điểm hư nhược sẽ là 600).Thi triển lại sau 4 giây.

Không Hành 3/3 Tăng crit lên 9% duy trì 5 giây. Thi triển lại sau 60 giây ( có thiên thư hình như còn 50 giây thì phải)

Duyên Mệnh 5/5 ( Bị Động, chỉ có tác dụng khi bóng được triệu tập) Khi bóng được triệu tập, HP bản thể tăng 26%.

Thừa Băng 9/9 ( Đơn thể tổ chú) Cự li 10m Giảm tất cả kháng tính của mục tiêu 90 điểm. Duy trì 20 giây. Thi triển lại sau 60 giây.

Quỷ Thiết 8/8 ( Thiết Kỹ- mối lần đánh tăng 1 cục combo) cast time 1 giây. tăng công kích 122 điểm. Làm giảm Crit của mục tiêu 8%. Duy trì 5 giây. Thi triển ngay.


Tán Thủ 7/7 ( Bị Động ) tăng 28 né tránh ( thông thường ) cho nhân vật ( tương tự skill PD của HHP)


Tiềm Hình 5/5 Skill tàng hình. Cast time 1 giây. Ẩn thân trong 40 giây ko bị giảm speed( 1/5 bị giảm 0.8 yards/s~0.72m/s) Thi triển lại sau 70 giây. - Không thể sử dụng khi cưỡi thú, chiến đấu, bay.Không có tác dụng với mục tiêu có cấp độ >= 5. Bóng cũng tàng hình cùng bản thể.


Thuấn Sát 9/9(Sát Kỹ) tăng công kích 862 điểm. Nếu mục tiêu ăn phải 1 crit thì sẽ bị mất thêm 9% HP. thi triển lại sau 6 giây.

Đương Thân 5/5 (Không thể sử dụng nếu chưa summon bóng) Khi có sự xuất hiện của bóng, nó sẽ nhận 50% damage mà bản thể phải chịu. ( Chuyển 50% tổn thất của bản thể qua cho bóng) duy trì 20 giây. thi triển lại sau 60 giây.
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#3
Tầng 3

1536207165125.png


Liệp Tập 9/9 (Khởi Kỹ) cast time 1 giây. Tăng công kích bằng 11% công kích cơ bản và + thêm 199 thiệt hại. Có 54% xóa bỏ 2 trạng có lợi của mục tiêu. Thi triển lại sau 4 giây. ( Sử dụng trong trạng thái ẩn thân, khi tấn công có 100% cơ hội xóa bỏ trạng thái có lợi của mục tiêu)Túc Thông 3/3 ( Di chuyển và tấn công với tốc độ của ánh sáng D: ) thi triển nhanh. phạm vi 15m. Sử dụng skill này để tiến lại gần mục tiêu và được tăng thêm 30% damage trong lần tấn công kế tiếp. Duy trì 3 giây. Thi triển lại sau 60 giây.Ảnh Vũ- Hồn 5/5 Tạo ra một cái bóng duy trì 120 giây. Sử dụng 5skills như Thiết Kỹ và thi thoảng là Khởi Kỹ. Với công kích bằng 1/2 công kích bản thể. Thi triển lại sau 30 giây. Cấp độ của skill sẽ tăng thêm 10% công kích cho skill tạo bóng tầng 5 Ảnh Vũ-CựcQuỷ Mạc 9/9 ( Đơn thể tổ chú ) cast time 1 giây. phạm vi 10m. Giảm chính xác của mục tiêu 45% và 45 điểm chính xác Skill. Duy trì 20 giây. Thi triển lại sau 60 giây.Lôi Thiết 8/8 ( Thiết Kỹ- mỗi lần công kích tăng 1 cục combo) công kích kèm theo 12% công kích + 197.giảm 8% MP cực đại của mục tiêu.Tuyệt Thủ 7/7 ( Bị động) tăng crit 4%Độn Hình 5/5( không thể sử dụng ở trạng thái thú cưỡi hay bay) cast time 1 giây. Ẩn thân giảm tốc độ 0.0m/s.Duy trì 30 giây. Thi triển lại sau 70s ( Nó như skill ẩn thân tầng 2 ý)Đột Sát 9/9( Sát Kỹ ) cast time 2 giây. Tăng thêm công kích bằng 17% + 1265 bổ sung thêm lượng damage bằng 9% MP mục tiêu. Đầy 5 cục combo thì tăng thêm crit. Thi triển lại sau 6 giây.Ảnh Phản 5/5 ( không thể sử dụng skill nếu bóng chưa được summon) cast time 1 giây. Hoán đổi vị trí giữa bóng và bản thể. Skill sẽ bị thất bại nếu khoảng cách quá lớn hoặc có chướng ngại vật ngăn cản. Thi triển lại sau 60 giây.
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#4
Tầng 4

1536207246015.png


Nha Tập 9/9 (Khởi Kỹ) cast time 1 giây. Bản thể và bóng cùng tấn công mục tiêu với sát thương là 15% công kich. Khả năng choáng bằng 2 lần cấp độ nhân vật. Duy trì 3 giây. Thi triển lại sau 6 giây ( sử dụng ở trạng thái ẩn thân thì khả năng choáng là 600 điểm) ( Bóng tấn công bỏ qua 45% thủ mục tiêu)Sát Vực 5/5 ( Pháp trận tổ chú) Mỗi 5 giây tiến hành tổ chú trong phạm vi 12m, giảm tốc độ di chuyển 60%:Yoyo182: và 15 chính xác skill:Yoyo182:. Duy trì 1 giờ. Trhi triển lại sau 6 giây. HQ ta thích nhất cái pháp trận:Yoyo8: Quá ngon.Ảnh Tế 5/5 ( Skill không thể sử dụng nếu bóng chưa được summon) Cast time 1 giây. Hi sinh bóng để loại bỏ 5 trạng thái bất lợi của bản thể và tăng 75% sát thương cho lần tấn công kế tiếp ( Gần như tương tự KL của HH cơ mà % ít quá= 1/2 )Duy trì 10 giây.Thi triển lại sau 70 giây.Phân Cân 9/9 ( Đơn thể tổ chú) phạm vi 10m. Làm giảm CritNull ( tỉ lệ trí mạng)27% Duy trì 20 giây.Thi triển lại sau 60 giây.Long Thiết 8/8 ( Thiết Kỹ- mỗi lần công kích tăng 1 cục combo ) Bản thể và bóng cùng tấn công, với sat thương bằng 24 % damage + 500 và 40% tổng số 5 loại kháng ( tổng 5 kháng là 1000 thì + thêm 400 sát thương) Thi triển ngay ( bóng tấn công bỏ qua 40% phong thủ mục tiêu)Thiên Thủ 7/7 ( bị động) Tăng chính xác( cơ bản) nhân vật 42 điểm.Ảnh Độn 5/5 ( không thể sử dụng khi cưỡi thú, bay hay không có bóng) Skill ẩn thân, Duy trì 20 giây giảm 0.0m/s. Tri triển lại sau 70 giây. Không hiệu quả với mục tiêu >= 5level. Sử dụng thì kèm theo cả eff của skill Ảnh Tế ( tăng 75% st cho lần công kích kế tiếp+ giải trừ 5 trạng thái bất lợi) Khi sử dụng các skill tầng hình tầng 2 3 bị delay.Đấu Sát 9/9 ( Sát Kỹ) cast time 2 giây. Bản thể và bóng cùng tấn công 2 lần ( tổng cộng là 4 lần st) với sát thương bằng 19% công kich +772. Thi triển lại sau 6 giây.( bóng tấn công bỏ qua 45% thủ của mục tiêu)Thụ Thân 5/5 ( skilll không thể sử dụng nếu bóng chưa được summon) cast time 1 giây. 50% chuyển hiệu ứng bất lợi của bản thể cho bóng. Duy trì 20 giây. Thi triển lại sau 60 giây.
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#5
Tầng 5

1536207321466.png


Vô Tưởng 5/5 (Khởi Kỹ) cast time 1 giây. Tấn công với lượng damage bằng 12% + 327. Mê hoặc mục tiêu với điểm bằng 2 lần cấp độ nhân vật. Duy trì 3 giây. Thi triển lại sau 6 giây. ( Khi sử dụng trong trạng thái ẩn thân năng lực mê hoặc là 600 điểm)Nhất Thiểm 5/5 ( không thể sử dụng ở trạng thái thú cưỡi hay bay) cast time 1 giây( Cơ mà hình như đây là skill ẩn thân cấp độ cao lém à nha) Ẩn thân trong bóng NGAY CẢ KHI ĐANG CHIẾN ĐẤU. Bị công kích vẫn ở trong trạng thái tàng hình.Duy trì 30 giây.Thi triển lại sau 120s ( Không thể sử dụng các skill ẩn thân tầng thấp hơn sau 60s sử dụng skill này- Dùng cái này thì 60 giây kế tiếp là ko thể ẩn thân)Thiên Tru 2/2 (Sát Kỹ) Mục tiêu tối đa 20. Tấn công trong phạm vi 15m. Tấn công bằng 15% damage +264. Thi triển lại sau 30 giây - Skill AOE đây. đi train ngon phết cơ mà 1kMP.Ảnh Vũ-Cực 5/5 Tạo ra 1 cái bóng với sức mạnh tuyệt vời Máu cao hơn bản thể 50% ( Do skill bóng tầng 1 5/5) Công kích cao hơn bản thể 50% ( skill bóng tầng 3 5/5 ) Duy trì có 30 giây thôi .Thi triển lại sau 180s
 
Top