Tổng quan về Quỷ Đạo

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
Quỷ Đạo


Vũ khí sử dụng: Thích
Vị trí: Hỗ trợ
Hiệu ứng: Cấm thực, xóa/cấm buff, choáng, mị hoặc, định thân, ...

Quỷ Đạo trong tiểu thuyết Tru Tiên từ đầu đến cuối truyện đều nhuốm màu kỳ bí, không phải bất kỳ người nào cũng có thể tu luyện và đạt thành tựu như mong muốn bởi việc dùng âm hồn, ma quỷ làm vũ khí luôn mang lại những kết quả thảm thương. Không chỉ vậy, chúng ta còn được biết rằng, ngoài khả năng triệu hồi âm ma, môn hạ Quỷ đạo có thể biến thành ma hồn, cổ vương trong lúc nguy cấp. Vì thế Quỷ Đạo có 3 trạng thái để bạn theo: Quỷ Đạo Tư Thái, Ma Hồn Tư TháiCổ Vương Tư Thái.

Quỷ Đạo Tư Thái
Trạng Thái Quỷ Đạo giúp bạn có thể luyện cấp nhanh bởi những kỹ năng đánh lan tỏa đến các mục tiêu trong 1 phạm vi nhất định. Ở trạng thái này phòng thủ , tấn công , kháng và máu chỉ ở mức trung bình. Trạng thái này chỉ giúp bạn đánh tỏa trong phạm vi mà không thể đánh được tự xa và không thể xài kỹ năng ở trạng thái Ma Hồn và Cổ Vương.

Quỷ Đạo tầng 1

qd1.jpg

Tích Cốt Hung Nha (0/9) : Cast 1 giây - 25 MP
Bổ sung sức tấn công 63 điểm, Thời gian chờ 2 giây.
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 15
Tầng tu chân trước tổng điểm kỹ năng phải đạt 8

Bách Quỷ Dạ Hành (0/5) : Cast 1 giây - Skill buff - 50 MP
Trong 12 giây tốc độ di chuỷên của bản thân tăng 0.6 m/s,
Đồng thời kháng tính tăng 4 điểm,
Thời gian chờ 120 giây
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 16
Tích Cốt Hung Nha đạt 1 cấp

Hóa Cốt Độc Sa (0/9) : Cast 1 giây - 45 MP
Mục Tiêu Hạn Chế : 8
Tấn công mục tiêu trong 5.0 m, bổ sung sức tấn công 44 điểm,
Thời gian chờ 6 giây
Yêu cầu :
Cấp độ nhạn vật phải đạt được là cấp 20
Tích Cốt Hung Nha đạt 3 cấp

Ma Nguyên Độc Chú (0/9) : Cast 1 giây - Skill buff - 93 MP
Trong 10 phút chân khí bản thân tăng 186 điểm,
Thời gian chờ 6 giây.
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 25
Bách Quỷ Dạ Hành đạt 4 cấp

Tẩm Địa Độc Mang (0/9) : Cast 1 giây - 58 MP
Mục tiêu hạn chế : 12
Tấn công kẻ địch trong chu vi 5 m, bổ sung sức tấn công 48 điểm,
Gây cho mục tiêu trong 8 giây khí huyết mất đi 120 điểm,
Thời gian chờ 6 giây
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 30
Hóa Cốt Độc Sa đạt 5 cấp

Hộ Pháp Quỷ Ngữ (0/9) : Cast 1 giây - skill buff - 300 MP
Trong 8 giây hiểu quả miên ngủ mê và và chóng mặt,
Trong 12 giây hồi phục khí huyết, Lượng khí huyết hồi phục bằng 2% chân khí trong cơ thể
Thời gian chờ 180 giây.
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 40
Ma Nguyên Độc Chú đạt 3 cấp

Quỷ Đạo tầng 2

qd2.jpg

Hoàn Phong Loạn Vũ (0/9) : Cast 1 giây - 71 MP
Mục Tiêu Hạn Chế : 15
Tấn công mục tiêu phía trước trong phạm vi 6.0 m, Tăng sức tấn công 117 điểm,
Có 33% xác suất làm cho sức tấn công mục tiêu giảm 12 giảm,
Hiệu quả duy trì 12 giây, thời gian chờ 6 giây,
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 45
Tầng tu chân trước tổng điểm kỹ năng phải đạt được là 24

Ngự Không Thuật (0/3) : Cast 0 giây - 200 MP
Giải trừ xác suất làm lạnh 5%, thời gian chờ 25 giây.
Yêu cầu :
Cấp độ nhạn vật phải đạt được là cấp 46
Hoàn Phong Loạn Vũ đạt 1 cấp

Ngũ Quỷ Lịch Hồn (0/6) : Skill Bị Động
Sức tấn công tăng 8 điểm.
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật đạt được là cấp 50
Hoàn Phong Loạn Vũ đạt 3 cấp

Hàm Sa Xạ Ảnh (0/9) : Cast 2 giây - 263 MP
Mục Tiêu hạn chế : 18
Tấn công mục tiêu trong chu vi 8 m, bổ sung sức tấn công 464 điểm,
Có 33% xác suất làm cho mục tiêu giảm mệnh 1%,
Hiệu quả duy trì 8 giây, thời gian chờ 6 giây
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 60
Ngũ Quỷ Lịch Hồn đạt 2 cấp

Quỷ Đạo tầng 3

qd3.jpg

Bộc Sa Mạn Quyển (0/9) : Cast 2 giây - 330 MP
Hạn chế mục tiêu : 20
Tấn công mục tiêu phía trước trong chu vi 7.0 m, bổ sung sức tấn công 686 điểm,
Có 33% xác suất làm cho mục tiêu phòng ngự giảm 15 điểm, hiệu quả duy trì 8 giây,
Thời gian chờ 6 giây.
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 75
Tầng tu chân trước tổng điểm kỹ năng phải đạt được 24

Quỷ Khế Đúc Hồn (0/6) : Skill Bị Động
Kháng tính vốn có luôn tăng 4 điểm.
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 80
Bộc Sa Mạn Quyển đạt 3 cấp

Luỵên Cốt Địa Thích (0/9) : Cast 2 giây - 476 MP
Hạn Chế Mục tiêu : 24
Tấn công mục tiêu chung quanh trong vòng 9 m,
Bổ sung sức tấn công 756 điểm
Làm cho mục tiêu trong 16 giây liên tục giảm khí huyết 378 điểm
Đồng thời làm cho mục tiêu giảm tốc độ 33%,
Thời gian chờ 6 giây.
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 90
Quỷ Khế Đúc Hồn đạt 4 cấp

Quỷ Đạo tầng 4

qd4.jpg

Mộ Thiên Cuồng Sa (0/9) : Cast 2 giây - 611 MP ( Tấn công 2 lần )
Hạn chế mục tiêu : 28
Tấn công mục tiêu phía trước trong 7.0 m, mỗi lần tấn công thì sức tấn công tăng 558 điểm
Thời gian chờ 6 giây
Yêu Cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 105
Tầng tu chân trước tổng điểm kỹ năng phải đạt được 24

Ám Ảnh Ma Tâm (0/6) : Skill Bị Động
Tổn thương đánh trí mạng luôn tăng 10%
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 110
Mộ Thiên Cuồng Sa đạt 3 cấp

Độc Long Thực Thiên (0/9) : Cast 2 giây - 823 MP
Mục tiêu hạn chế : 30
Tấn Công Mục tiêu chung quanh bản thân trong 10 m, Bổ sung sức tấn công 1694 điểm
Khi Khí Huyết của mục tiêu cao 90% sẽ tăng 84 điểm tổn thương
Thời gian chờ 6 giây.
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 120
Ám Ảnh Ma Tâm đạt 3 cấp

Quỷ Đạo tầng 5

qd5.jpg


Diệt Hồn Cuồng Tiêu (0/6) : Cast 2 giây - 995 MP - Tấn công 3 lần
Hạn chế mục tiêu : 35
Tấn công mục tiêu chung quanh bản thân trong chu vi 20 m,
Mỗi lần tấn công thì tăng sức tấn công 802 điểm, bổ sung tổn thương chí mạng 10%
Thời gian chờ 3 giây
* Bản thân trong 8 giây tăng ẩn nấp 15 điểm
* Mỗi lần đánh xác suất nhất định làm mục tiêu suy nhược 12 giây , khả năng suy nhược 187 điểm,
* Mỗi lần công kích là đốt cháy mục tiêu 3%
* Công Kích lần cuối gia tăng thêm cho bản thân gấp 2 lực công kích ;)
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 135
Tầng tu chân trước tổng điểm kỹ năng phải đạt được 24
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#2
Ma Hồn Tư Thái

Trạng thái này giúp bạn có thể trở thành 1 tanker , tuy không thể so sánh được như QVT nhưng trạng thái này không phải là thuộc dạng yếu kém. Ở tráng thái này khí huyết , Lực Tấn Công và phòng thủ bạn tăng cao nhưng kháng phép của bạn giảm đi nhiều đáng kể . Trạng thái này không có kỹ năng nào có thể giúp bạn đánh được từ xa. Trong trạng thái Ma Hồn sẽ không thể dùng được kỹ năng của Quỷ Đạo và Cổ Vương.

Ma Hồn Tầng 1

Ma Hồn Tư Thái (0/8) : Biến hình - 0 MP

mh11.jpg


Sau khi đổi thành Ma Hồn Tụ Thái, trạng thái nhân vật biến đổi như sau:
Khí huýêt tăng 210 điểm, tấn công tăng 15 điểm, phòng ngự tăng 15 điểm,
kháng tính giảm 85 điểm, thời gian chờ 12 giây
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 25
Độn Ảnh Mạn Trần đạt 4 cấp

U Hồn Lợi Trảo (0/10) : Cast 1 giây - 46 MP

mh12.jpg


Bổ Sung Sức Tấn Công 85 điểm, năng lực suy nhược 50 điểm,
Lúc Suy Nhược sức tấn công giảm 10%, hiệu quả duy trì 1.5 giây,
Thời gian chờ 7 giây.
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là 25 cấp
Ma Hồn Tụ Thái đạt 1 cấp

Phệ Hồn Huyết Nha (0/10) : Cast 1 giây - 66 MP

mh13.jpg


Sức tấn công bổ sung thấp nhất 158 điểm, lúc khí huyết mục tiêu thấp 15%,
Lập tức tăng tổn thương 158 điểm, thời gian chờ 5 giây,
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 35
U Hồn Lợi Trảo đạt 5 cấp

Ma Hồn Tầng 2

U Tuyền Quỷ Bộ (0/8) : Skill buff - 120 MP

mh21.jpg


Trong 15 giây hội tụ 40% tổng lượng kháng tính thành kháng tính định thân,
Kháng tính khác biến thành 15 điểm,
Thời gian chờ 180 giây.
Yêu Cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 46
Hoàn Phong Loạn Vũ đạt 1 cấp

Oán Niệm Ki Mi (0/8) : Skill buff Cast 1 giây - 155 MP

mh22.jpg


Trong 15 giây tổn thương tăng 5%, thời gian chờ 180 giây
Yêu Cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 55
U Tuỳên Quỷ Bộ đat 3 cấp

Phá Nhãn Tà Hồn (0/10) : Cast 2 giây - 355 MP

mh23.jpg


Sức tấn công tăng 642 điểm, xác xuất tước khí giới 3%, hiệu quả duy trì 2.5 giây,
Thời gian chờ 6 giây.
Yêu Cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 65
Oán Niệm Ki Mi đạt 4 cấp

Ma Hồn Tầng 3

Oán Quỷ Tâm Ma (0/10) : Cast 1 giây - Skill nguyền rủa - 380 MP

mh31.jpg


Cự li niệm chú nguyền rủa trong 9 m, làm cho mục tiêu trong 12 giây tổn thương giảm 3%,
Phòng ngự giảm 31 điểm, thời gian chờ 120 giây.
Yêu Cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 75
Bộc Sa Mạn Quyển đạt 1 cấp

Ngục Hỏa Luỵên Hồn (0/10) : Cast 1 giây -Skill Nguyền rủa - 122 MP

mh32.jpg


Nguyền rủa mục tiêu chung quanh bản thân phạm vi 8 m ,
làm cho khí huyết mục tiêu giảm 184 điểm, đồng thời khí huýêt của bản thân giảm 92 điểm
Cả 2 giảm nhiều nhất đến 2900 điểm, duy trì 9 giây
Thời gian chờ 180 giây.
Yêu Cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 85
Oán Quỷ Tâm Ma đạt 2 cấp

Toái Hồn Thiên Tập (0/10) : Cast 2 giây - 880 MP

mh33.jpg


Mỗi lần tấn công bổ sung sức tấn công 640 điểm,
Khả năng gây choáng 113 điểm, hiệu quả duy trì 2 giây, thời gian chờ 7 giây,
Yêu Cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 95
Ngục Hỏa Luỵên Hồn đạt 3 cấp

Ma Hồn Tầng 4

Lệ Hồn Huyết Ẩn (0/9) : Cast 1 giây - Skill buff - 621 MP

41.jpg


Trong 30 giây mỗi lần tấn công có 33% xác suất hấp thu tổn thương tạo thành 1% khí huyết,
Thời gian chờ 300 giây.
Yêu Cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 106
Mộ Thiên Cuồng Sa đạt 1 cấp

Luyện Hồn Kiếp Hỏa (0/8) : Cast 1 giây - Skill nguyền rủa - 150 MPNguyền rủa mục riêu cung quanh bản thân phạm vi 6 m,
Làm chân khí mục tiêu mất 620 điểm,
Nếu chân khí mục tiêu không đủ sẽ làm giảm lượng khí huyết của lượng chân khí còn lại.
Thời gian chờ 120 giây.
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 115
Lệ Hồn Huyết Ẩnh đạt 3 cấp

Sâm La Tam Tiếu (0/10) : Cast 3 giây - 836 MPMỗi lần tấn công sức tấn công bổ sung 1263 điểm,
Có 15% xác suất làm cho mục tiêu trong 16 giây tiếp tục giảm sức tấn công,
Hiệu quả tương đương với 50% cấp bậc của mục tiêu. Thời gian chờ 6 giây.
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 125
Nhiêp Hồn Kiếp Hỏa đạt 5 cấp

Ma Hồn Tầng 5

Tà Thần Ngạo Thế (0/5) : Cast 1 giây - Skill buff - 2000 MPBản thân trong 12 giây tăng tấn công 4%, giới hạn khí huyết tăng 4%
Giới hạn Chân khí tăng 4%, phòng thủ tăng 4%.
Thời gian chờ 180 giây.
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 140
Diệt Hồn Cuồng Tiêu đạt 1 cấp

Thần Quỷ Loạn Vũ (0/4) : Cast 2 giây - 1051 MP ( Tấn công 4 lần )


Mỗi lần tấn công tăng sức tấn công 907 điểm,
lần lượt tăng xác suất đánh trí mạng 1%/2%/3%/4%, thời gian chờ 12 giây
* Mỗi lần tấn công có 15% xác suất trí mạng của mục tiêu bị giảm 2%
* Mỗi lần tấn công có 15% xác suất chân khí của mục tiêu giảm 1000 điểm, càng nhiều càng giảm 25%
* Mỗi lần tấn công có 2% xác suất sử dụng phép thuật của mục tiêu bị giảm
* Mỗi lần tấn công có 15% xác suất né tránh của mục tiêu bị giảm 5%
* Hiệu quả bất lợi của 4 loại trong 12 giây
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 145
Tà Thần Ngạo Thế đạt 1 cấp
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#3
Cổ Vương Tư TháiĐường này chủ yếu dựa vào sự nhanh nhẹn linh hoặt không để cho kẻ địch biết mình đang ở đâu . Trạng thái này chủ yếu vào việc dùng độc tính của bản thân để phóng độc rút khí huyết của mục tiêu từ xa, chất độc càng được đưa vào mục tiêu thì lượng độc rút càng cao và quan trọng nhất dựa vào Kỹ năng Thiên Thư của bạn như thế nào để có thể giúp bạn có trở thành 1 sát thủ hay ko . Trạng thái này giúp bạn có được lượng Chân Khí , lực Tấn Công và kháng tính rất cao , nhưng phòng thủ lại giảm đi đáng kể . Trong lúc biến hình Cổ Vương thì bạn không thể dùng kỹ năng của Quỷ Đạo Tư Thái và Ma Hồn Tư Thái .

Cổ Vương Tầng II

Cổ Vương Tư Thái (0/8) - Biến hình - 0 MP
Sau khi đổi thành Cổ Vương Tư Thái, trạng thái nhân vật biến đổi như sau:
Tăng 320 MP, công kích tăng 35 điểm, phòng ngự giảm 25 điểm, kháng tính tăng 30, thời gian hồi 12 giây
Yêu Cầu:
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 55,
Ngự Tông Thuật và Hoàn Phong Loạn Vũ đạt 1 cấpThực Tâm Độc Cổ (0/12) - Cast 1 giây - 110 MPLực công kích bằng 50% của lực công kích cơ sở
Cự li công kích 20m, làm cho mục tiêu trong 18 giây tiếp tục giảm HP tổng cộng 335 điểm. Thời gian hồi 7 giây
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp Lv 55
Cổ Vương Tư Thái đât 1 cấpNgưng Huyết Yêu Cổ (0/12) - Cast 1 giây - 343 MP

cv13.jpg


Lực công kích bằng 50% của lực công kích cơ sở
Cự li công kích 20m, làm cho mục tiêu trong 24 giây tiếp tục giảm HP tổng cộng 1042 điểm. Nếu HP mục tiêu giảm 10%, thì có 3% khiến đối phương rơi vào trạng thái bất lợi 4 giây. Thời gian hồi 7 giây
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 70
Thực Tâm Độc Cổ đạt 5 cấpCổ Vương tầng III


Quy Linh Bí Ấn (0/9) - Cast 1 giây - 315 MPTrong 30 giây mỗi lần công kích có 33% xác suất hấp thụ gây sát thương 1% MP, ngưng thành tổng lượng MP trở thành 2 lần của tổng lượng MP bản thân, dùng MP 85% cho sức sự chịu sát thương. Thời gian hồi 180 giây
Yêu Cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 75
Bộc Sa Mạn Quyển của quỹ đạo tư thái đạt 1 cấp


Phược Túc Xà Cổ (0/12) - Cast 1 giây - 629 MPLực công kích bằng 50% của lực công kích cơ bản
Cự li công kích 20m, làm cho mục tiêu trong 32 giây tiếp tục giảm HP tổng cộng 1971 điểm. Đồng thời kháng tính vốn có giảm 5 điểm. Thời gian hồi 7 giây
Yêu Cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 85
Quy Linh Mật Ấn đât 3 cấpNgưng Huyết Thần Chú (0/8) - Cast 1 giây - 620 MPTrong 15 giây có 40% của tổng lượng kháng tình vốn có hội tụ thành kháng tính choáng kháng tính khác biến thành 15 điểm. Thời gian hồi 180 giây
Yêu Cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 100
Phọc Túc Xà Cổ đât 5 cấpCổ Vương Tầng IV


Ngục Hỏa Luyện Chí (0/9) - Cast 1 giây - 379 MPTrong 15 công kích tăng 3% trong thời gian duy trì hiệu quả của bản thân mất đi lượng lớn nhất 15% HP, phòng ngự liên tục giảm 5 lần so với đẳng cấp của nhân vật. Thời gian hồi 180 giây
Yêu cầu :
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 106
Mộ Thiên Cuồng Sa của Quỷ Đạo Tư Thái đạt 1 cấp


Bách Cổ Đạm Hồn (0/12) - Cast 1 giây - 1221 MPLực công kích lấy 50% của lực công kích cơ bản
Cự li công kích 20m, làm cho mục tiêu trong 48 giây tiếp tục giảm HP tổng cộng 8700 điểm, xác suất cấm thực 2%. Duy trì 4 giây. Hồi 7 giây
Yêu cầu
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 115
Ngục Hỏa Luyện Chí đạt 3 cấpCổ Vương Tầng V


Thiên Tuyển Đạo Oán (0/2) - Cast 1 giây - 2500 MPMục tiêu hạn chế 25
Lực công kích làm 50% của lực công kích cơ bản mục tiêu trong chu vi 20m, trong vòng 60 giây liên tiếp giảm HP 2 lần. Thời gian hồi 12 giây
* 5% xác suất làm cho mục tiêu biến vào trạng thái tùy cơ bất lợi 2 giây
* Lúc HP giảm lần cuối cùng, bổ sung 2000 điểm hiệu quả lưu huyết
* 5% xác suất MP tiêu trận
* 5% xác suất phòng ngự triệt tiêu 3 giây
Yêu cầu
Cấp độ nhân vật phải đạt được là cấp 148
Diệt Hồn Cuồng Tiêu của Quỹ Đạo Tư Thái đạt 3 cấp
 
Sửa lần cuối:
Top