Tổng quan về Thiên Âm Tự và Cách Tăng Kỹ Năng Trước Chuyển Sinh

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
TỔNG QUAN VỀ THIÊN ÂM TỰ


Vũ khí sử dụng: Trượng
Vị trí: Hỗ trợ
Hiệu ứng: Xóa/cấm buff, choáng, mị hoặc, định thân. Hồi máu, hồi sinh cho đồng đội, buff kháng, ...

Cùng với Thanh Vân Môn và Phần Hương Cốc được tôn xưng là chánh phái tam đại môn phái. Thiên Âm Tự là phật môn tu chân, tu luyện phật môn tối cao pháp môn “Đại Phạm Bát Nhã”, dựa vào phật pháp để phổ độ chúng sinh. Tăng nhân của Thiên Âm Tự chú trọng tự thân tu hành, dùng phật môn công pháp cường thân kiện thể, tịch diệt nhập định. Thiên Âm Tự pháp thuật lấy phòng thủ làm trọng. Sức mạnh của Đại Từ Bi có thể cứu giúp nhân loại, khôi phục HP. Khi yêu quái làm hại sinh linh thì họ sẽ xuất hiện, dùng phật pháp hàn phục yêu ma.

Đệ tử của Thiên Âm Tự có khả năng hỗ trợ tốt, có các kỹ năng thích hợp cho việc hỗ trợ nhóm bao gồm khôi phục HP, tăng cường khả năng phòng thủ và hồi sinh đồng đội, ngoài ra họ cũng có một chút chiêu thức công kích và các kỹ năng ru ngủ đối phương trong một thời gian dài nhờ vậy mà họ vẫn có thể giành được chiến thắng trong các trận chiến.

Thiếu các kỹ năng gây lực sát thương lớn và khả năng kháng cự với những đòn thế mạnh của địch, họ có thể bại trận trước cường địch. Thiên Âm Tự có nhiều bất lợi nhưng chiến lược tốt có thể giúp họ vượt qua tất cả.

BỘ KĨ NĂNG CỦA THIÊN ÂM TỰ

Tầng 1

2018-09-06_18-18-23.png


Giáng Ma Trượng :
1.1.pngĐại Bi Chú :
1.2.pngVãng Sinh Chú:
Minh Vương Tâm Kinh:Tầng 2

2.png


Đại Từ Bi:Kim Cương Kinh:Khổ Hải Vô Biên:Tầng 3

1536236132212.png


Phật Quang Phổ Chiếu:Kim Cương Hộ Thể:Đồng Quy Cực Lạc :
1536236323396.png
Thiên Địa Đồng Thọ:
1536236369283.png
 

Đính kèm

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#2
Tầng 4

1536236471847.png


Tịnh Thổ Chân Ngôn:
Lục Đạo Luân Hồi:Phật Đà Tịnh Thế Nguyện:
1536237046589.png
Tầng 5

1536237113340.png


Vạn Tượng Sinh Phật:
1536237179969.pngVô Lượng Chân Ngôn:
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#3
HỘ PHÙ CỦA THIÊN ÂM TỰ
  • Hộ Phù : Quan Minh Chi Tụng, Thiên Cổ Lôi Âm, Không Tức Thị Sắc.
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#4
THAM KHẢO CÁCH TĂNG KỸ NĂNG CHO THIÊN ÂM TỰ TRƯỚC CHUYỂN SINH

Kỹ năngThiên Thư
 
Top