Thái Hạo Chuyển Sinh

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
GIỚI THIỆU VỀ THÁI HẠO CHUYỂN SINH

Tiên

Bảng kĩ năng Tạo Hóa

1536644209221.png

Sát Phá Lang II :
1536644234495.png


Quỷ Diêm La II :
1536644266476.png


Ly Hận Qua II :
1536644292352.pngThiên Sát Cuồng Linh * Thần II :
1536644313270.png


Huyền Võ Kinh II :
1536644338634.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#2
Bảng kĩ năng Thần Thông

1536644403542.png

Tam Sinh Phán <Huyền> :
1536644427987.png


Càn Khôn Đãng <Huyền> :
1536644456139.png


Phục Hy Hồn <Huyền> :
1536644481998.pngQuỷ Thần Khí <Huyền> :
1536644510202.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#3
Ma

Bảng kĩ năng Tạo Hóa

1536644583699.png

Tinh Hà Vẫn II :
1536644614367.png


Huyền Hồn Giáp II :
1536644633036.png


Túng Hoành Lệnh II :
1536644655292.png


Kháng Long Kích II :
1536644686816.png


Sơn Hải Kinh II :
1536644709269.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#4
Bảng kĩ năng Thần Thông

1536644760178.png


Tam Sinh Phán <Sát> :
1536644782336.png


Càn Khôn Đãng <Sát> :
1536644803004.pngPhục Hy Hồn <Sát> :
1536644835645.pngQuỷ Thần Khí <Sát> :
1536644877433.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#5
Phật

Bảng kĩ năng Tạo Hóa

1536644949265.png
Huyết Hồn Kiếp II :
1536644968679.png


Thiểm Thần Quyết II :
1536644995153.png


Thiên Mạch Giả II :
1536645016351.png


Thiên Cương Chính Giác * Thần II :
1536645036654.png

Hỗn Nguyên Kinh II :
1536645072392.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#6
Bảng kĩ năng Thần Thông

1536645129002.png
Tam Sinh Phán <Thiền> :
1536645151758.png

Càn Khôn Đãng <Thiền> :
1536645176677.png


Quỷ Thần Khí <Thiền> :
1536645209178.png


Phục Hy Hồn <Thiền> :
1536645248460.png
 
Top