Thư Viện Hiên Viên Sách

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
TỔNG HỢP HIÊN VIÊN SÁCH KỸ NĂNG CỦA THẬP LỤC MÔN PHÁI


Để tìm hệ phái của mình, Tiên Hữu bấm Ctrl + F rôi sau đó nhập vào tên môn phái cần tìm nha.


1. Nhân Tộc
 • Thanh Vân Môn:
- Thanh Long Sách:

anhhung_TL.jpg

Anh Hùng


bichhai_TL.jpg

Bích Hải


daidia_TL.jpg

Đại Địa


thienkhong_TL.jpg

Thiên Không

- Bạch Hổ Sách:


anhhung_BH.jpg

Anh Hùng


bichhai_BH.jpg

Bích Hải


daidia_BH.jpg

Đại Địa


thienkhong_BH.jpg

Thiên Không​
 
Sửa lần cuối:

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#2
 • Thiên Âm Tự:
- Thanh Long Sách:


anhhung_TL.jpg

Anh Hùng

bichhai_TL.jpg

Bích Hải


daidia_TL.jpg

Đại Địa


thienkhong_TL.jpg

Thiên Không
- Bạch Hổ Sách:

anhhung_BH.jpg
Anh Hùng​
bichhai_BH.jpg
Bích Hải​
daidia_BH.jpg
Đại Địa​
thienkhong_BH.jpg
Thiên Không​
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#3
 • Phần Hương Cốc:
- Thanh Long Sách:
2019-02-27_12-00-39.png
Bích Hải​
2019-02-27_12-01-26.png
Anh Hùng​
2019-02-27_12-02-59.png
Đại Địa​
Thiên Không​
- Bạch Hổ Sách:
2019-02-27_12-00-22.png
Bích Hải​
2019-02-27_12-01-15.png
Anh Hùng​
2019-02-27_12-02-44.png
Đại Địa​
2019-02-27_12-03-57.png
Thiên Không​
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#4
 • Hợp Hoan Phái
- Thanh Long Sách:
anhhung_TL.jpg
Anh Hùng​
bichhai_TL.jpg
Bích Hải​
daidia_TL.jpg
Đại Địa​
Thienkhong_TL.jpg
Thiên Không​
- Bạch Hổ Sách:
Anhhung_BH.jpg
Anh Hùng
Bichhai_BH.jpg
Bích Hải
Daidia_BH.jpg
Đại Địa
Thienkhong_BH.jpg
Thiên Không
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#5
 • Quỷ Đạo
- Thanh Long Sách:
anhhung_TL.jpg
Anh Hùng
bichhai_TL.jpg
Bích Hải
daidia_TL.jpg
Đại Địa
thienkhong_TL.jpg
Thiên Không
- Bạch Hổ Sách:
anhhung_BH.jpg
Anh Hùng
bichhai_BH.jpg
Bích Hải
daidia_BH.jpg
Đại Địa
thienkhong_BH.jpg
Thiên Không
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#6
 • Quỷ Vương Tông
- Thanh Long Sách:
anhhung_TL.jpg
Anh Hùng
bichhai_TL.jpg
Bích Hải
daidia_TL.jpg
Đại Địa
thienkhong_TL.jpg
Thiên Không
- Bạch Hổ Sách:
anhhung_BH.jpg
Anh Hùng
bichhai_BH.jpg
Bích Hải
daidia_BH.jpg
Đại Địa
thienkhong_BH.jpg
Thiên Không
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#7
2. Thần Duệ​
 • Liệt Sơn
- Thanh Long Sách:​
anhhung_TL.jpg
Anh Hùng​
bichhai_TL.jpg
Bích Hải​
daidia_TL.jpg
Đại Địa​
thienkhong_TL.jpg
Thiên Không​
- Bạch Hổ Sách:
anhhung_BH.jpg
Anh Hùng
bichhai_BH.jpg
Bích Hải
daidia_BH.jpg
Đại Địa
thienkhong_BH.jpg
Thiên Không
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#8
 • Hoài Quang
- Thanh Long Sách:
anhhung_TL.jpg
Anh Hùng​
bichhai_TL.jpg
Bích Hải​
daidia_TL.jpg
Đại Địa​
thienkhong_TL.jpg
Thiên Không​
- Bạch Hổ Sách:
anhhung_BH.jpg
Anh Hùng​
bichhai_BH.jpg
Bích Hải​
daidia_BH.jpg
Đại Địa​
thienkhong_BH.jpg
Thiên Không​
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#9
 • Cửu Lê:
- Thanh Long Sách:
Anh Hùng​
bichhai_TL.png
Bích Hải​
daidia_TL.png
Đại Địa​
thienkhong_TL.png
Thiên Không​
- Bạch Hổ Sách:
anhhung_BH.png
Anh Hùng​
bichhai_BH.png
Bích Hải​
daidia_BH.png
Đại Địa​
thienkhong_BH.png
Thiên Không​
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#10
 • Thái Hạo
- Thanh Long Sách:
2019-02-27_11-04-43.png
Bích Hải​
2019-02-27_11-06-30.png
Thiên Không​
2019-02-27_11-13-44.png
Anh Hùng​
2019-02-27_11-18-41.png
Đại Địa​
- Bạch Hổ Sách:
2019-02-27_11-04-29.png
Bích Hải​
2019-02-27_11-06-16.png
Thiên Không​
2019-02-27_11-13-32.png
Anh Hùng​
2019-02-27_11-18-29.png
Đại Địa​
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#11
 • Thiên Hoa
- Thanh Long Sách:
anhhung_TL.jpg
Anh Hùng​
bichhai_TL.jpg
Bích Hải​
daidia_TL.jpg
Đại Địa​
thienkhong_TL.jpg
Thiên Không​
- Bạch Hổ Sách:
anhhung_BH.jpg
Anh Hùng​
bichhai_BH.jpg
Bích Hải​
daidia_BH.jpg
Đại Địa​
thienkhong_BH.jpg
Thiên Không​
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#12
 • Thần Hoàng
- Thanh Long Sách:
anhhung_TL.jpg
Anh Hùng​
bichhai_TL.jpg
Bích Hải​
daidia_TL.jpg
Đại Địa​
thienkhong_TL.jpg
Thiên Không​
- Bạch Hổ Sách:
anhhung_BH.jpg
Anh Hùng​
bichhai_BH.jpg
Bích Hải​
daidia_BH.jpg
Đại Địa​
thienkhong_BH.jpg
Thiên Không​
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#13
3. Thiên Mạch
 • Khiên Cơ
- Thanh Long Sách:
Anh Hùng​
Đại Địa​
Thiên Không​
Bích Hải​
- Bạch Hổ Sách:
2019-02-27_16-48-17.png
Anh Hùng​
2019-02-27_16-48-44.png
Đại Địa​
2019-02-27_16-49-46.png
Thiên Không​
2019-02-27_16-50-27.png
Bích Hải​
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#14
 • Anh Chiêu
- Thanh Long Sách:
2019-02-27_11-30-55.png
Anh Hùng​

Đại Địa​
2019-02-27_11-33-56.png
Thiên Không​
2019-02-27_11-35-45.png
Bích Hải​
- Bạch Hổ Sách:
2019-02-27_11-30-48.png
Anh Hùng​
2019-02-27_11-32-48.png
Đại Địa​
2019-02-27_11-33-42.png
Thiên Không​
2019-02-27_11-35-35.png
Bích Hải​
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#15
 • Phá Quân
- Thanh Long Sách:
anhhung2_TL.jpg
Anh Hùng​
bichhai2_TL.jpg
Bích Hải​
daidia2_TL.jpg
Đại Địa​
thienkhong2_TL.jpg
Thiên Không​
- Bạch Hổ Sách:
anhhung2_BH.jpg
Anh Hùng​
bichhai2_BH.jpg
Bích Hải​
daidia_BH.jpg
Đại Địa​
thienkhong2_BH.jpg
Thiên Không​
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#16
 • Thanh La
- Thanh Long Sách:
anhhung_TL.jpg
Anh Hùng​
bichhai_TL.jpg
Bích Hải​
daidia_TL.jpg
Đại Địa​
thienkhong_TL.jpg
Thiên Không​
- Bạch Hổ Sách:
anhhung_BH.jpg
Anh Hùng​
bichhai_BH.jpg
Bích Hải​
daidia_BH.jpg
Đại Địa​
thienkhong_BH.jpg
Thiên Không​
 
Top