Thần Hoàng Chuyển Sinh

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
GIỚI THIỆU VỀ THẦN HOÀNG CHUYỂN SINH

Tiên

Bảng kĩ năng Tạo Hóa

1536642795878.png

Thiên Nguyên * Do II :
1536642837101.png

Toái Niết * Cương * Liên Tinh II :
1536642873254.pngTịnh Niết * Cương * Tồn Chiếu II :
1536642906706.png


Toái Niết * Cương * Tam Thiên Giới II :
1536642942208.png


Toái Niết * Cương * Thịnh Phong II :
1536642974559.png
 

Đính kèm

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#2
Bảng kĩ năng Thần Thông

1536643048697.png

Hoàng Cực * Mục Thương Khung <Huyền> :
1536643068782.png


Giới * Thiên Diễn Thức * Lục Đạo <Huyền> :
1536643105564.png


Niết * Hoàng Thiên Pháp Hồn Thuật <Huyệt> :
1536643136438.png


Nguyên * Vô Gián <Huyền> :
1536643173078.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#3
Ma

Bảng kĩ năng Tạo Hóa

1536643327491.png

Bá Nguyên * Giới II :
1536643355482.png


Toái Niết * Kiếp * Ám Hương Phù Động II :
1536643386077.png


Tịnh Niết * Kiếp * Thính Cừu II :
1536643428389.png


Tịnh Niết * Kiếp * Định Phong Ba II :
1536643461277.png


Tịnh Niết * Kiếp * Vĩnh Dạ II :
1536643493565.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#4
Bảng kĩ năng Thần Thông

1536643572897.png

Hoàng Cực * Mục Thương Khung <Sát> :
1536643603012.png


Giới * Thiên Diễn Thức * Lục Đạo <Sát> :
1536643636875.png


Niết * Hoàng Thiên Pháp Hồn Thuật <Sát> :
1536643667211.pngNguyên * Vô Gián <Sát> :
1536643701761.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#5
Phật

Bảng kĩ năng Tạo Hóa

1536643769412.png

Giới * Thiên Diễn Thức * Hòa Hợp II :
1536643789966.png


Tịnh Niết * Sóc Tinh II :
1536643819532.png


Tịnh Niết * Á Quang II :
1536643845816.png


Toái Niết * Di Lục II :
1536643869137.png


Toái Niết * Bình Dạ II :
1536643896296.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#6
Bảng kĩ năng Thần Thông

1536643938311.png

Hoàng Cực * Mục Thương Khung <Thiền> :
1536643958328.png


Giới * Thiên Diễn Thức * Lục Đạo <Thiền> :
1536643993990.pngNiết * Hoàng Thiên Pháp Hồn Thuật <Thiền> :
1536644026954.pngNguyên * Vô Gián <Thiền> :
1536644060661.png
 
Top