Thanh Vân Môn Chuyển Sinh

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
GIỚI THIỆU VỀ THANH VÂN MÔN CHUYỂN SINH

Tiên

Bảng kĩ năng Tạo Hoá

2018-09-11_12-56-46.png

Luyện Khí Hoàn Thần II:
1.1.png


Nộ Kiếm Cuồng Hoa II :
1.2.png


Thiên Địa Bất Nhân II :
1.3.png


Tiêu Dao Du II :
1.4.png

Thiên Chu Kiếm Khí II :
1.6.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#2
Bảng kĩ năng Thần Thông


thần thông 2.png

Lôi Quang Độn Long Quyết <Huyền> :
2.1.png


Thái Cực Huyền Thiên Chân Quyết <Huyền> :
2.2.png


Thiên Tôn Pháp Thân <Huyền> :
2.3.png


Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết <Huyền> :
2.4.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#3
Ma

Bảng kĩ năng Tạo Hoá

tạo hóa 1.png
Hàn Sương Kiếm Khí II:
1.1.png


Thiên Ngoại Phi Tiên II :
1.2.png


Chân Nguyên Hoa Thiểm II :
1.3.png


Phá Ma Kiếm Khí II :
1.4.png


Thất Kiếp Trảm Long Quyết II :
1.5.png
 

Đính kèm

  • File size
    476.4 KB
    Download
    71

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#4
Bảng kĩ năng Thần Thông

thần thông 2.png
Lôi Quang Độn Long Quyết <Sát> :
2.1.png


Thái Cực Huyền Thiên Chân Quyết <Sát> :
2.2.png


Thiên Tôn Pháp Thân <Sát> :
2.3.png


Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết <Sát> :
2.4.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#5
Phật

Bảng kĩ năng Tạo Hoá

tạo hóa 1.png

Chân Nguyên Hộ Thể II :
1.1.pngThiên Sơn Hộ Thể II :
1.2.png


Đại Đaọ Vô Hình II :
1.3.png


Ngũ Khí Triều Nguyên II :
1.4.png


Thiên Cơ Ấn II :
1.5.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#6
Bảng kĩ năng Thần Thông

thần thông 2.png

Lôi Quang Độn Long Quyết <Thiền> :
2.1.png


Thái Cực Huyền Thiên Chân Quyết <Thiền> :
2.2.pngThiên Tôn Pháp Thân <Thiền> :
2.3.png


Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết <Thiền> :
2.4.png
 
Top