Thiên Âm Tự Chuyển Sinh

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
GIỚI THIỆU VỀ THIÊN ÂM TỰ CHUYỂN SINH

Tiên

Bảng kĩ năng Tạo Hoá

tạo hóa 1.png

Đại Từ Bi II :
1.1.pngĐồng Quy Cực Lạc II :
1.2.png


Từ Hàng Pháp Nguyện II :
1.3.png


Tứ Đại Giai Không II :
1.4.pngSư Tử Hống II :
1.5.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#2
Bảng kĩ năng Thần Thông

thần thông 2.png

Lôi Âm Pháp Dụ <Huyền> :
2.1.png


Đại Phạm Bàn Nhược <Huyền> :
2.2.png


Vô Lượng Chân Ngôn <Huyền> :
2.3.pngVạn Tượng Sinh Phật <Huyền> :
2.4.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#3
Ma

Bảng kĩ năng Tạo Hoá

tạo hóa 1.png

Đại Bi Chú II :
1.1.png


Phật Quang Phổ Chiếu II :
1.2.png


Tịnh Thổ Chân Ngôn II :
1.3.pngVãng Sinh Chú II :
1.4.png


Hoành Nguyện II :
1.5.png
 

Đính kèm

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#4
Bảng kĩ năng Thần Thông

thần thông 2.png

Lôi Âm Pháp Dụ <Sát> :
2.1.png


Đại Phạm Bàn Nhược <Sát> :
2.2.png


Vô Lượng Chân Ngôn <Sát> :
2.3.pngVạn Tượng Sinh Phật <Sát> :
2.4.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#5
Phật

Bảng kĩ năng Tạo Hoá

tạo hóa 1.png
Dịch Cân Kinh II :
1.1.png


Kim Cương Hộ Thể II :
1.2.png


Ma Ha Tâm Kinh II :
1.3.png

Từ Hàng Phổ Độ II :
1.4.png


Thiên Địa Đồng Thọ II :
1.5.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#6
Bảng kĩ năng Thần Thông

thần thông 2.png

Lôi Âm Pháp Dụ <Thiền> :
2.1.pngĐại Phạm Bàn Nhược <Thiền> :
2.2.pngVô Lượng Chân Ngôn <Thiền> :
2.3.png


Vạn Tượng Sinh Phật <Thiền> :
2.4.png
 
Top