Thiên Gia Kiếm

ashushu

New member
#1
Pháp bảo Thiên Gia Kiếm theo như trong truyện là pháp bảo của Lục Tuyết Kỳ, nhưng khi trong game, Thiên Gia Kiếm là 1 pháp bảo hết sức cực kỳ cần thiết đối với 1 số class.
Hiện tại ở server Tru Tiên Đại Lục, bán có thể kiếm Thiên Gia Kiếm bằng cách đổi 15 Đại Đạo Kim Thư, đấu giá ở Cửa Hàng Thiên Giới hoặc tham gia event "Phúc Tinh Cao Chiếu".

<Hình ảnh pháp bảo Thiên Gia Kiếm>

-Kỹ năng pháp bảo của Thiên Gia Kiếp khi đạt cấp 5:

+Cửu Tiêu Long Ngâm:
100% giảm phòng ngự mục tiêu 72%, có 50% tỉ lệ xóa sạch phòng ngự của mục tiêu trong 30s.

+Vô Thượng Huyền Thanh: 100% xóa hiệu quả lưu thất HP,MP và
xóa 1 trạng thái bất lợi.

+Thiên Nha Sất Trá: 100% tỉ lệ khiến mục tiêu trong 18s chịu công kích tích lũy sát thương 21 lần, mỗi lần sát thương tăng bằng 20% công kích bản thể.

+Lang Nha Lãnh Nguyệt: 42% tỉ lệ trong
12.5s tăng tỉ lệ chí mạng 8%.

Ngoài ra Thiên Gia Kiếm còn tăng sức mạnh cho các
kỹ năng cuối tầng 5 môn phái (không tính cho nguyên thần và skill sách).


Thanh Vân Môn - Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết: Khi kỹ năng pháp bảo đạt level 5, tăng thêm sát thương bằng 10% công kích bản thể. Khi Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết 3/2, đòn đánh đầu và cuối có 40% tỉ lệ xuất hiện trạng thái thần hộ trong 5s, tối đa 10 lần.

Quỷ Đạo - Thiên Tuyền Đạo Oán: Khi kỹ năng pháp bảo đạt cấp 5, sát thương tăng thêm 12% công kích bản thể. Tăng thêm 10% tỉ lệ thành công hiệu ứng.

Quỷ Vương Tông - Vị Danh Trảm: Khi kỹ năng pháp bảo đạt level 5, sát thương tăng thêm bằng 15% công kích bản thể. Đạt hiệu quả 15% giảm sát thương và tầm sử dụng thêm 3m.

Hợp Hoan Phái - Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Khi kỹ năng đạt cấp 5, sát thương tăng thêm 15% công kích bản thể. Có 5% tỉ lệ mê hoặc mục tiêu, và gấp đôi khả năng mê hoặc của Phong Hoa Tuyết Nguyệt.

Thiên Âm Tự - Vô Lượng Chân Ngôn: Khi kỹ năng pháp bảo đạt cấp 5, sát thương thêm thêm 20% công kích bản thể. Tăng thời gian giảm kháng mục tiêu 3s, tăng tất cả kháng bản thân 10% trong 6s.

Phần Hương Cốc - Bát Hung Huyền Hỏa Trận Pháp: Khi kỹ năng pháp bảo đạt level 5, thời gian tồn tại tăng 10s. Những buff của Hỏa Long sẽ áp dụng luôn cho các thành viên trong tổ đội.

Liệt Sơn - Luân Hồi Thiểm: Khi kỹ năng pháp bảo đạt level 5, sát thương tăng thêm 10% công kích bản thể. Có 25% tỉ lệ giảm hp của mục tiêu đi 10%.

Cửu Lê - Si Hồn: Khi kỹ năng pháp bảo đạt level 5, Si Hồn tăng thêm 6% hp và Công kích.

Thiên Hoa: Mai Hoa Tam Lộng: Khi kỹ năng pháp bảo đạt cấp 5, thêm sát thương bằng 25% công kích bản thể. Trong 10s, tăng thêm 6% MP.

Hoài Quang - Thiên Tru: Khi kỹ năng pháp bảo đạt cấp 5, sát thương tăng thêm bằng 6% công kích bản thể. Thiên Tru gây thêm sát thương 5 mục tiêu trong tầm.

Thái Hạo - Càn Khôn Đãng: Khi kỹ năng pháp bảo đạt cấp 5, thêm sát thương chí mạng vào kỹ năng 25%. Tăng 5% tỉ lệ kích hoạt Thiên Địa Tuyệt, Thiên Địa Tuyệt có 10% định thân mục tiêu.

Thần Hoàng - Vô Gián: Khi kỹ năng pháp bảo đạt level 5, giảm thời gian hồi của Vô Gián đi 20s.

Anh Chiêu - Diêm Vương Địch: Khi kỹ năng pháp bảo đạt level 5, tăng thêm thời gian duy trì của Diêm Vương Địch 5s.

Khiên Cơ - Mộc Giáp Thuật: Sơn Hồng: Khi kỹ năng pháp bảo đạt cấp 5, Khi Mộc Giáp Thuật: Sơn Hồng kích nổ hạt giống, tăng thêm 25% sát thương của hạt giống.

Phá Quân - Phồn Tinh Toái: Khi kỹ năng pháp bảo đạt level 5, sát thương mỗi đòn tăng thêm 10% công kích bản thể và loại 1 buff của mục tiêu.

Thanh La - Tụ Phiên Càn Khôn: Khi kỹ năng pháp bảo đạt level 5, sát thương mỗi đòn phản xạ tăng thêm 5%.

Theo kinh nghiệm của mình thì các class như: Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc, Cửu Lê, Thái Hạo, Thần Hoàng, Khiên Cơ, Phá Quân, Anh Chiêu, Thanh La nếu có điều kiện thì hãy sắm cho mình 1 cái pháp bảo Thiên Gia Kiếm.
Tuy nhiên,
nếu có sách thì các class như Cửu Lê, Khiên Cơ, Phá Quân, thì không cần thiên gia kiếm nữa cũng được.|
Ngoài ra thì skill pháp bảo cũng khá là đẹp mắt.
 
Top