Thiên Hoa Chuyển Sinh

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
GIỚI THIỆU VỀ THIÊN HOA CHUYỂN SINH

Tiên
Thiên Hoa theo Tiên Thuật rất cơ động với Thanh Minh Nhã Vận 2. Ngoài ra với combo 2 trong 1 chết gục bất cứ phái nào là: "Tề Lam Âm Nhận 2" và "Hồng Loan Âm Nhận 2" Địch thủ sẽ chỉ còn biết giương mắt nhìn máu tụt đến chết trong câm lăng.
Thiên Hoa Tiên còn rất mạnh về kháng, kỹ năng né, khả năng gây hiệu ứng từ bộ kỹ năng thần thông có cấm thực, hạ máu, đóng băng.
Điểm yếu của Thiên Hoa Tiên là thủ khá yếu vì không có skill reset phản như Phật + bị động thuần hiều ứng và Công k hỗ trợ nhiều cho sống sót.

Bảng kĩ năng Tạo Hóa

1536635956269.png

Thanh Minh Nhã Vận II :
1536636214732.png


Hồng Loan Âm Nhận II :
1536636238522.png


Công Ngọc Hoa Chương II :
1536636269214.png


Tế Lam Âm Nhận II :
1536636296920.png


Thần Dẫn : Ngư Dương Tam Qua II
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#2
Bảng kĩ năng Thần Thông

1536636455933.png

Thần Dẫn : Dương Quan Tam Điệp <Huyền> :
1536636499783.pngThần Dẫn : Mai Hoa Tam Lộng <Huyền>
1536636538174.png


Cửu Tiêu Tuyệt Hưởng <Huyền> :
1536636571189.png


Quỳnh Đài Nhã Vận <Huyền> :
1536636625719.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#3
Ma

Bảng kĩ năng Tạo Hóa

1536636698534.png

Thần Dẫn : Tử Trúc Tam Điệu II
1536636720608.png

Thiên Lại: Thập Diện Mai Phục II
1536636756995.png


Thanh Huy Âm Nhận II :
1536636786980.png

Di Sa Âm Nhận II :
1536636812974.png


Thiên Vận Cầm Tâm II :
1536636843859.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#4
Bảng kĩ năng Thần Thông

1536636889129.png

Thần Dẫn : Dương Quan Tam Điệp <Sát>
1536636913052.png


Thần Dẫn : Mai Hoa Tam Lộng <Sát>
1536636944849.pngCửu Tiêu Tuyệt Hường <Sát> :
1536636975528.png


Quỳnh Đài Nhã Vận <Sát> :
1536637011143.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#5
Phật

Bảng kĩ năng Tạo Họa

1536637169956.png
Thính Sương Nhã Vận II :
1536637195443.png


Trung Bình Âm Nhận II :
1536637217490.png


Vân Thủy Nhã Vận II :
1536637242090.pngThiên Lại : Dương Xuân Bạch Tuyết II :
1536637292772.pngKính Hoa Thủy Nguyệt II :
1536637335460.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#6
Bảng kĩ năng Thần Thông

1536637385215.png
Thần Dẫn : Dương Quan Tam Điệp <Thiền>
1536637409333.png


Thần Dẫn : Mai Hoa Tam Lộng <Thiền>
1536637437975.png


Cửu Tiêu Tuyệt Hưởng <Thiền> :
1536637466644.png


Quỳnh Đài Nhã Vận <Thiền> :
1536637507766.png
 
Top